Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/13935
Başlık: Kur’an’da ilahi zat ve sıfat ilişkisi
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Çelik, İbrahim
Anahtar kelimeler: Kur’ân-ı Kerim
Anlam
Yüce Allah
Allah’ın sıfatları
Hadis
Yayın Tarihi: 1998
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Çelik, İ. (1998). "Kur’an’da ilahi zat ve sıfat ilişkisi". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7(7), 135-152.
Özet: Her şeyi yaratan Yüce Allah Zaman ve Mekan üstüdür. O’nu tanımaya çalışan biz insanlar ve kullandığımız diller ise zaman ve mekana bağımlı ve sınırlıdır. Bu yüzden Yüce Allah'ı İnsanın zihninde O'na yakışır bir şekilde tasvir edecek olan isim ve sıfatları ifade eden kelimeler bulmada diller aciz kalmıştır. Buna rağmen insanoğlunun Yaratanını tanıma çabaları tarih boyunca devam ede gelmiş ve bu konuda birçok metotlar denenmiştir. Bu makale tarihteki bu gayretlere yön veren Kur’an'ın metodundan bahsetmektedir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144055
http://hdl.handle.net/11452/13935
ISSN: 1301-3394
Koleksiyonlarda Görünür:1998 Cilt 7 Sayı 7

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
7_7_8.pdf1.56 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons