Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13935
Title: Kur’an’da ilahi zat ve sıfat ilişkisi
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Çelik, İbrahim
Keywords: Kur’ân-ı Kerim
Anlam
Yüce Allah
Allah’ın sıfatları
Hadis
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çelik, İ. (1998). "Kur’an’da ilahi zat ve sıfat ilişkisi". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7(7), 135-152.
Abstract: Her şeyi yaratan Yüce Allah Zaman ve Mekan üstüdür. O’nu tanımaya çalışan biz insanlar ve kullandığımız diller ise zaman ve mekana bağımlı ve sınırlıdır. Bu yüzden Yüce Allah'ı İnsanın zihninde O'na yakışır bir şekilde tasvir edecek olan isim ve sıfatları ifade eden kelimeler bulmada diller aciz kalmıştır. Buna rağmen insanoğlunun Yaratanını tanıma çabaları tarih boyunca devam ede gelmiş ve bu konuda birçok metotlar denenmiştir. Bu makale tarihteki bu gayretlere yön veren Kur’an'ın metodundan bahsetmektedir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144055
http://hdl.handle.net/11452/13935
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:1998 Cilt 7 Sayı 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_7_8.pdf1.56 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons