Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13932
Title: Osmanlı dönemi Bursa’sında eğitim-öğretim vakıflarına genel bir bakış
Other Titles: A general looking at educational foundations in Bursa during the Ottoman region
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Hızlı, Mefail
Keywords: Osmanlı Devleti
Bursa
Eğitim-öğretim
Medrese
Ottoman Empire
Madrasah
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hızlı, M. (1998). "Osmanlı dönemi Bursa’sında eğitim-öğretim vakıflarına genel bir bakış". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7(7), 183-191.
Abstract: Bu çalışma, Osmanlı dönemi boyunca Bursa’da vakıflar eliyle gerçekleştirilen eğitim-öğretim müesseselerini ve faaliyetlerim değerlendirmektedir. Daha çok mektep ve medrese çerçevesinde eğitim- öğretim vakıflarının fonksiyonlarına dikkat çekilen bu araştırmada, konu, örgün ve yaygın eğitim-öğretim bakımından incelenmeye çalışılmıştır. Çok geniş bir çalışmanın ilk basamağını teşkil edeceğini düşündüğümüz bu araştırma, Bursa coğrafyasında, yaklaşık altı asırlık eğitim-öğretim faaliyetinin genel bir panoramasını ve konuyla ilgili bazı önemli ipuçlarını sunmaktadır.
It is well known that the most important institutions of Ottoman education system were “maktab’’ and “madrasah”. These institutions were financed by foundations established for educational aims. In this research, we investigated the functions of educational foundations from the point of formal and non-formal educations in Bursa during the Ottoman region.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144058
http://hdl.handle.net/11452/13932
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:1998 Cilt 7 Sayı 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_7_11.pdf817.52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons