Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1386
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKumaş, Mehmet Salih-
dc.contributor.authorAbdullayev, Elman-
dc.date.accessioned2019-11-06T11:04:21Z-
dc.date.available2019-11-06T11:04:21Z-
dc.date.issued2016-07-15-
dc.identifier.citationAbdullayev, E. (2016). Faizsiz bankacılıkta güvene dayalı finans yöntemlerinin sivil toplum kuruluşları aracılığıyla etkin şekilde kullanımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/1386-
dc.description.abstractKonvansiyonel bankacılığın maddi refahın adaletli şekilde dağıtılması ve sürdürülebilir bir ekonomik canlılığın sağlanması noktasında yeterince başarılı olamadığı artık kabul edilen bir gerçektir. Şu anki haliyle İslam bankacılığının faize dayalı bankacılığa ciddi bir alternatif olabilmesi ise uzak görülmektedir. Bunun için İslamî bankacılığın etkin finansman yöntemleri geliştirmesi gerekmektedir. İslamî bankacılığın ciddi bir alternatif olmasının önündeki en büyük engel ise onun murâbaha, icâre ve sukûk gibi, eşyaya dayalı finans yöntemlerine sıkışıp kalmasıdır. İslamî bankacılığın ruhuna ve tarihi gelişimine daha uygun olmasına rağmen mudârabe veya müşârake gibi güvene dayalı finansman yöntemlerinin hemen hemen hiç uygulan(a)madığı görülmektedir. Mudârabe finans yönteminin önündeki en büyük engel ise güvenilir ve yetenekli girişimcilerin bulunamaması/yetiştirilememesidir. Bu bağlamda MÜSİAD, ASKON gibi sivil toplum kuruluşları, tarihte örneklerini gördüğümüz sivil toplum kuruluşları gibi aktif bir rol oynayıp güvenilir/yetenekli girişimcilerin bulunması, yetiştirilmesi hatta bankalara karşı onlar adına bazı sorumluluklar üstlenmesi ve böylece İslamî bankacılığın finansman yöntemlerinin çeşitlenmesine katkı sunmaları kanaatimizce mümkün olabilir. Sivil Toplum Kuruluşları'nın (STK) bir nevi İslamî bankacılığa entegre olması anlamına gelen bu sürecin üç aşamalı yürütülmesi mümkün olabilecektir. STK'ların bu süreçte üstlenebilecekleri roller, kolaydan zora, reelden ideale doğru şu şekilde sıralanabilir: 1- Güvenilir girişimcilerin bulunması/yetiştirilmesi sürecine dâhil olmak. 2- Finanse edilen girişimin faaliyetlerini takip etmek, ihtiyaç durumunda danışmanlık yapmak ve elde ettiği bilgileri İslamî banka ile paylaşmak. 3- Kâr-zarar sürecine dâhil olarak, girişimin gerçek tarafı olmak.tr_TR
dc.description.abstractToday, it is commonly accepted fact that conventional banking fails in the fair distribution of economic wealth and in the provision of sustainable economic development. It seems almost impossible for Islamic Banking to be a strong alternative to interest-based banking with its current practice. That is the reason why the alternative financing methods of Islamic Finance should be improved. In this context, the major obstacle for Islamic Banking to be an alternative to conventional counterpart is that it confines itself to Murabaha financing. Although the Mudaraba financing model suits better to the spirit of Islamic Banking and its historic advancement, it is observed that it is nearly not practiced or cannot be practiced. The reason behind this and major problem of Mudaraba model is having lack of enough entrepreneurs and not being able to raise them. In this sense, we believe that NGOs like MUSIAD and ASKON can contribute for the enhancement of the Islamic Banking as we have witnessed that many NGOs had considerable contributions by taking important roles in the past. This process which sort of means the integration of NGOs and Islamic Banking can be carried out in three stages.tr_TR
dc.format.extentXIV, 105 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectMudarabetr_TR
dc.subjectİslami bankacılıktr_TR
dc.subjectSivil toplum kuruluşlarıtr_TR
dc.subjectAhiliktr_TR
dc.subjectRisk sermayesitr_TR
dc.subjectIslamic bankingen_US
dc.subjectNGOen_US
dc.subjectAkhiliken_US
dc.subjectVenture capitalen_US
dc.subjectMudarabaen_US
dc.titleFaizsiz bankacılıkta güvene dayalı finans yöntemlerinin sivil toplum kuruluşları aracılığıyla etkin şekilde kullanımıtr_TR
dc.title.alternativeEffectively using of mudaraba finance method in islamic banking per non-governmental organizationsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
446763.pdf3.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons