Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/13826
Başlık: Karkaslarda elektriksel stimülasyon uygulamaları
Diğer Başlıklar: Electrical stimulation applications to carcasses
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Temelli, Seran
Anahtar kelimeler: Elektriksel stimülasyon
Electrical stimulation
Karkas
Et kalitesi
Carcass
Meat quality
Yayın Tarihi: 21-Ara-2009
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Temelli, S. (2009). "Karkaslarda elektriksel stimülasyon uygulamaları". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 28(2), 1-9.
Özet: Bu makalede, son yıllarda özellikle et kalitesinin iyileştirilmesinde sıklıkla kullanılan elektriksel stimülasyon uygulamalarının önemi, tarihsel gelişim süreci, uygulama tipleri ile avantaj ve dezavantajları, elektriksel stimülasyon uygulanmış etlerde meydana gelen fizyolojik ve biyokimyasal değişiklikler, elektriksel stimülasyonun etin duyusal özellikleri, gevrekliği, su tutma kapasitesi ve diğer kalite özellikleri üzerine olan etkileri güncel literatür bilgileri kullanılarak sunulmuştur.
In this review, information on the importance of electrical stimulation applications frequently used in enhancing meat quality attributes, background information on the development of electrical stimulation technique, application types with their advantages and disadvantages, physiological and biochemical changes occurring in electrically stimulated meat, effect of electrical stimulation on sensory characteristics, tenderness, water holding capacity and other quality attributes of meat are presented by using current scientific literature.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144427
http://hdl.handle.net/11452/13826
ISSN: 1301-3173
Koleksiyonlarda Görünür:2009 Cilt 28 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
28_2_1.pdf336.22 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons