Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1378
Title: Ameliyathane odasının ısıl konfor ve hijyenik şartlarının deneysel ve nümerik incelenmesi
Other Titles: Experimental and numerical investigations of thermal comfort and hygienic conditions of an operating room
Authors: Yamankaradeniz, Recep
Ufat, Hande
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Ameliyathane iklimlendirmesi
Hesaplamalı akışkanlar dinamiği
İç hava kalitesi
Isıl konfor
Operating room air conditioning
Computational fluid dynamics
Indoor air quality
Thermal comfort
Issue Date: 15-May-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ufat, H. (2017). Ameliyathane odasının ısıl konfor ve hijyenik şartlarının deneysel ve nümerik incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Ameliyathane iklimlendirme sistemleri hem ameliyathane ekibinin ısıl konforunu sağlamak hem de ortamın hijyenini sağlayabilmek açısından oldukça önemlidir. Yapılan birçok çalışmada ameliyat enfeksiyonlarının büyük kısmının, ameliyathane iklimlendirme sistemine bağlı olduğu görülmüştür. Isıl konfor, önemli derecede hava sıcaklığına, bağıl neme ve hava hızına bağlıdır. Mahalin hijyenini sağlamak için de ortamdaki partikül miktarını en aza indirmek gerekmektedir. Bunu en çok etkileyen faktörler ise havanın filtrasyonu ve havanın mahale dağıtım şeklidir. Yapılan bu çalışmada, türbülanslı ve laminer hava akışlı iki adet ameliyathanede deneyler yapılarak, farklı hava giriş sıcaklıkları ve hızlarında odanın bağıl nem ölçümü, sıcaklığı ve ameliyat masası üzerinden partikül sayımı yapılmıştır. Hava giriş hızının ve sıcaklığının mahal hijyenini ne derecede etkilediğine bakılmıştır. Bu iki ameliyathane ANSYS-Fluent programında modellenerek, yapılan deneylerle analiz sonuçları karşılaştırılmıştır.
Operating room air conditioning systems are very important in terms of both providing thermal comfort to the operating room team and ensuring the hygiene of the environment. Many studies have shown that the majority of surgical infections are due to the operating room air-conditioning system. Thermal comfort depends on air temperature, relative humidity and air velocity at significant levels. In order to ensure hygiene of the indoor air, it is necessary to reduce the amount of particles in the environment to the minimum. The most important factors affecting this are air filtration and air distribution. In this study, experiments were carried out in two operating rooms with turbulence and laminar airflow, and the relative humidity measurements, temperature and particle counts on the operation table were performed at different air inlet temperatures and velocities. Inlet air velocity and temperature have affected how much the room hygiene affects. These two operating rooms were modeled in the ANSYS-Fluent program and the results of the experiments were compared.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1378
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
470610 (1).pdf8.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons