Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13723
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÇiftçi, Alper-
dc.contributor.authorAkan, Mehmet-
dc.date.accessioned2020-11-03T20:30:02Z-
dc.date.available2020-11-03T20:30:02Z-
dc.date.issued2007-04-24-
dc.identifier.citationYeşilbağ, D. vd. (2007). "Yumurta tavuğu rasyonuna ilave edilen organik asit karmasının ince bağırsak ph’sı ve mikroflorası üzerine etkileri ". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 26(1-2), 21-26.tr_TR
dc.identifier.issn1301-3173-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144469-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/13723-
dc.description.abstractBu çalışmada, yumurta tavuğu rasyonlarına farklı düzeylerde (% 0.5, 1.0 ve 1.5) ilave edilen organik asit karmasının (formik ve propiyonik asit ile bunların amonyum tuzları) ince bağırsak pH’sı ve mikroflorası üzerine olan etkileri incelenmiştir. Araştırmada toplam 180 adet 20 haftalık yaştaki Lohmann LSL tipi yumurta tavuğu kullanılmıştır. Çalışma her biri 45 adet tavuktan meydana gelen 4 deneme grubu ile yürütülmüştür. Her bir deneme grubu da 15 tavuk içeren 3 alt gruba ayrılmıştır. Kontrol grubundaki yumurtacı tavuklar temel rasyonla, deneme gruplarındaki tavuklar ise temel rasyona % 0.5, 1.0 ve 1.5 düzeylerinde organik asit ilavesiyle beslenmişlerdir. Araştırma 16 hafta sürdürülmüştür. Araştırma sonunda incebağırsak pH’sı değerinde deneme gruplarında kontrol grubuyla kıyaslandığında önemli (p< 0.001) düşüşler belirlenmiştir. İnce bağırsak mikroflorasında önemli değişimler gözlenmiştir. Aerobik bakteri sayısı duodenumda azalma jejenum ve ileumda artış göstermiştir. Maya sayısı tüm deneme gruplarında varyasyon gösterirken organik asit ilavesi yapılan deneme gruplarında E.coli sayısında önemli azalmalar tespit edilmiştir. Sonuç olarak rasyonlara organik asit ilavesinin ince bağırsak pH’sında ve ince bağırsak mikroflorasında önemli değişimlere neden olduğu saptanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThis study was conducted to determine the effects of different levels (0.5, 1.0, and 1.5 %) of dietary organic acid mixture on intestinal pH and microflora of laying hens. A total of one hundred and eighty, 20 weeks old, Lohmann LSL type white laying hens were assigned to 4 groups (45 hens per group) with 3 replicates of 15 hens each. The hens in control group were fed with a basal diet (control group) and experimental groups I, II and III were fed basal diet supplemented with 0.5, 1.0, and 1.5 % of organic acid mixture respectively. The experimental period lasted 16 weeks. At the end of the study, a significant decline was determined in intestinal pH values of experimental groups when compared to control group (p<0.001). Intestinal microflora showed important variations (p<0.001). Aerobic bacteria counts decreased in duodenum but there was an increase in jejunum and ileum. Yeast count showed variations in all of the experimental groups. In addition, a significant decline (p<0.001) in E.coli counts was determined in the experimental groups containing organic acids. In the light of these findings it was concluded that organic acid supplementation may lead important changes in pH value of small intestines and cause significant variations in microbial flora of gut in hens.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectYem katkı maddesitr_TR
dc.subjectFeed additivesen_US
dc.subjectİnce bağırsaktr_TR
dc.subjectPHtr_TR
dc.subjectOrganik asittr_TR
dc.subjectMikrofloratr_TR
dc.subjectIntestinal pHen_US
dc.subjectIntestinal microfloraen_US
dc.subjectOrganic acidsen_US
dc.titleYumurta tavuğu rasyonuna ilave edilen organik asit karmasının ince bağırsak ph’sı ve mikroflorası üzerine etkileritr_TR
dc.title.alternativeThe influence of dietary organic acid supplementation on ph and microflora in small intestines of laying hensen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.startpage21tr_TR
dc.identifier.endpage26tr_TR
dc.identifier.volume26tr_TR
dc.identifier.issue1-2tr_TR
dc.relation.journalVeteriner Hekimlikte Araştırma Dergisi / Journal of Research in Veterinary Medicinetr_TR
dc.contributor.buuauthorYeşibağ, Derya-
dc.relation.collaborationYurtiçitr_TR
Appears in Collections:2007 Cilt 26 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26_1-2_5.pdf195.28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons