Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/13723
Başlık: Yumurta tavuğu rasyonuna ilave edilen organik asit karmasının ince bağırsak ph’sı ve mikroflorası üzerine etkileri
Diğer Başlıklar: The influence of dietary organic acid supplementation on ph and microflora in small intestines of laying hens
Yazarlar: Çiftçi, Alper
Akan, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Yeşibağ, Derya
Anahtar kelimeler: Yem katkı maddesi
Feed additives
İnce bağırsak
PH
Organik asit
Mikroflora
Intestinal pH
Intestinal microflora
Organic acids
Yayın Tarihi: 24-Nis-2007
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Yeşilbağ, D. vd. (2007). "Yumurta tavuğu rasyonuna ilave edilen organik asit karmasının ince bağırsak ph’sı ve mikroflorası üzerine etkileri ". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 26(1-2), 21-26.
Özet: Bu çalışmada, yumurta tavuğu rasyonlarına farklı düzeylerde (% 0.5, 1.0 ve 1.5) ilave edilen organik asit karmasının (formik ve propiyonik asit ile bunların amonyum tuzları) ince bağırsak pH’sı ve mikroflorası üzerine olan etkileri incelenmiştir. Araştırmada toplam 180 adet 20 haftalık yaştaki Lohmann LSL tipi yumurta tavuğu kullanılmıştır. Çalışma her biri 45 adet tavuktan meydana gelen 4 deneme grubu ile yürütülmüştür. Her bir deneme grubu da 15 tavuk içeren 3 alt gruba ayrılmıştır. Kontrol grubundaki yumurtacı tavuklar temel rasyonla, deneme gruplarındaki tavuklar ise temel rasyona % 0.5, 1.0 ve 1.5 düzeylerinde organik asit ilavesiyle beslenmişlerdir. Araştırma 16 hafta sürdürülmüştür. Araştırma sonunda incebağırsak pH’sı değerinde deneme gruplarında kontrol grubuyla kıyaslandığında önemli (p< 0.001) düşüşler belirlenmiştir. İnce bağırsak mikroflorasında önemli değişimler gözlenmiştir. Aerobik bakteri sayısı duodenumda azalma jejenum ve ileumda artış göstermiştir. Maya sayısı tüm deneme gruplarında varyasyon gösterirken organik asit ilavesi yapılan deneme gruplarında E.coli sayısında önemli azalmalar tespit edilmiştir. Sonuç olarak rasyonlara organik asit ilavesinin ince bağırsak pH’sında ve ince bağırsak mikroflorasında önemli değişimlere neden olduğu saptanmıştır.
This study was conducted to determine the effects of different levels (0.5, 1.0, and 1.5 %) of dietary organic acid mixture on intestinal pH and microflora of laying hens. A total of one hundred and eighty, 20 weeks old, Lohmann LSL type white laying hens were assigned to 4 groups (45 hens per group) with 3 replicates of 15 hens each. The hens in control group were fed with a basal diet (control group) and experimental groups I, II and III were fed basal diet supplemented with 0.5, 1.0, and 1.5 % of organic acid mixture respectively. The experimental period lasted 16 weeks. At the end of the study, a significant decline was determined in intestinal pH values of experimental groups when compared to control group (p<0.001). Intestinal microflora showed important variations (p<0.001). Aerobic bacteria counts decreased in duodenum but there was an increase in jejunum and ileum. Yeast count showed variations in all of the experimental groups. In addition, a significant decline (p<0.001) in E.coli counts was determined in the experimental groups containing organic acids. In the light of these findings it was concluded that organic acid supplementation may lead important changes in pH value of small intestines and cause significant variations in microbial flora of gut in hens.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144469
http://hdl.handle.net/11452/13723
ISSN: 1301-3173
Koleksiyonlarda Görünür:2007 Cilt 26 Sayı 1-2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
26_1-2_5.pdf195.28 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons