Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13674
Title: Osmanlı kuruluş devri sultanları ile temas kuran fikir adamları
Other Titles: Intellectuals contacting the sultans of the Ottoman period of establishment
Authors: Sevim, Sezai
Elmas, Nilüfer
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/TarihAnabilim Dalı.
Keywords: Medrese
Moslem teolojical school
Tasavvuf
Fikir adamı
Sufizm
Intellectual
Issue Date: 2005
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Elmas, N. (2005). Osmanlı kuruluş devri sultanları ile temas kuran fikir adamları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma Osmanlı Kuruluş Devri Sultanları'yla Temas Kuran Fikir Adamları hakkında yapılmıştır. Çalışmada Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan önce ve kurulduğu esnada Anadolu'da mevcut fikrî ortam kuruluş döneminde ( 1300 - 1451 ) yaşamış olan fikir adamları, özellikleri ve sultanlarla ilişkileri, sultanlar( Yıldırım Bayezıd - Çelebi Mehmet - Murad II) tarafından fikir adamlarına yapılan vakıfların tespiti, bu tespitler ile diğer kaynaklarda yer alan bilgiler kıyaslanması ile elde edilen sonuçlar yer almaktadır.
This study was done about the intellectuals who got in tuch with the Sultans of Otoman at the foundation period. In the study the intellectual atmosphere in the Anatolia before and during the foundation Otoman ,mtellectuals who lived in the foundation period (1300-1451) and their caracteristics and relations with Sultans,stabilization of the association about the idea meb by Sultans ( Bayezid I, Celebi Mehmet, Murat II ) and results which was obteined by the comparison of the stabilization of the association and datas which was taken in part of the other resources were explained.
URI: http://hdl.handle.net/11452/13674
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
160868.pdf2.95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons