Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13638
Title: Assessment of microbiological contamination factors in frozen stuffed snail processing stages
Other Titles: Dondurulmuş salyangoz dolması üretiminde mikrobiyolojik kontaminasyon faktörlerinin belirlenmesi
Authors: Günşen, Uğur
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Dokuzlu, Uğur
Temelli, Seran
Şen, M. K. Cem
Keywords: Helix pomatia
Land snail
Microbiological contamination
Kara salyangozu
Mikrobiyolojik kontaminasyon
Issue Date: 28-Feb-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dokuzlu, C. vd. (2006). "Assessment of microbiological contamination factors in frozen stuffed snail processing stages". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 24(1-2-3-4), 89-93.
Abstract: In this study, six predetermined processing stages and six possible contamination sources in frozen stuffed snail production were examined for the enumeration of total aerobic mesophilic bacteria, coliforms, Escherichia coli (E. coli), coagulase positive staphylococci and for the detection of Listeria spp. and Salmonella spp. Results revealed that the cooling stage was a major contamination factor. Also, shells, although ‘pasteurized’, seemed to be one of the causes for the increases in the final microbial counts of the product. Another minor source for recontamination was determined as the cooling vat. Improvements were recommended for more effective technology applications, which would eliminate risks for contamination for the product.
Bu çalışmada, dondurulmuş salyangoz dolması üretiminde daha önceden belirlenmiş altı işleme aşaması ve altı olası kontaminasyon kaynağı toplam aerobik mezofilik bakteri, koliform bakteriler, Escherichia coli (E. coli), koagülaz pozitif stafilokokların sayısı ve Listeria spp. ve Salmonella spp. varlığı yönünden incelendi. Sonuçlar soğutma aşamasının önemli bir kontaminasyon faktörü olduğunu göstermiştir. Ayrıca pastörize edilmesine rağmen kabukların da son üründeki mikrobiyal sayının artmasında bir etken olduğu düşünüldü. Diğer bir yan kontaminasyon kaynağı ise soğutma teknesi olarak tespit edildi. Ürünün kontaminasyon riskini ortadan kaldıracak daha etkili teknoloji uygulamaları için bir takım iyileştirmeler önerilmiştir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144496
http://hdl.handle.net/11452/13638
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2005 Cilt 24 Sayı 1-2-3-4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_1-2-3-4_16.pdf169.69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons