Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13592
Title: Erguvan bayramı
Other Titles: La fete de gainiers
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi/İslam Tarihi Bölümü.
Algül, Hüseyin
Keywords: Erguvan
Bursa
Emir Sultan
Toplantı
Gainiers
Reunion
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Algül, H. (1991). "Erguvan bayramı". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(3), 89-97.
Abstract: İlkbaharda erguvanlar açtığı zaman Emir Sultan, sağlığında Bursa’da müridleriyle bir araya geliyor ve topluca Allah’ı zekrediyorlardı. Ölümünden sonra da dergâhında bu gelenek aynı şekilde devam etti. Diğer şehirlerden de pek çok kişi bu toplantıya katılıyorlardı. Bu, adeta iç turizm hareketlerinde olduğu gibi o mevsimde Bursa’nın sosyal ve ekonomik hayatına büyük katkıda bulunuyordu. Bu hadise, kaynaklarda "Erguvan Faslı veya Erguvan Bayramı" diye geçer.
Au printemps quand les gainiers sont fleurits Emir Sultan de son vivant se reunissait avec ses amis a Bursa. Us invoçuaient tous enseınble les noms de Dieu. Apres sa mort, cette tradition a continue aussi dans son couvent (dergâh). Beaucoup de personnes venant des autres villes participaient dans ces reunions. Comme si C’etait un tourisme local, ce qui avait contribue â la vie economique et sociale de Bursa. Ce phenomene est mentionne dans les sources comme "Erguvan Faslı" (La saison de gainiers) ou "Erguvan Bayramı" (La Fete de Gainiers).
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144198
http://hdl.handle.net/11452/13592
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:1991 Cilt 3 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_3_8.pdf525.38 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons