Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13591
Title: Bursalı bir tarihçi Mehmet Şemsettin (Ulusoy) Efendi
Other Titles: Un historien de Bursa Mehmet Şemsettin (Ulusoy) Efendi
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi/Tasavvuf Tarihi Bölümü.
Kara, Mustafa
Keywords: Mehmet Şemsettin Efendi
Bursa Mısrî Dergâhı
Gülzâr-ı Mısrî
Gönül alma
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kara, M. (1991). "Bursalı bir tarihçi Mehmet Şemsettin (Ulusoy) Efendi". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(3), 99-105.
Abstract: M. Şemsettin Efendi, Bursa Mısrî Dergâhı’nın son şeyhidir. Gülzar-ı Mısrî adlı eserini bu tekkenin tarihine tahsis etmiştir. Bu eserin sonunda, son postnişin olarak kendi hayatı hakkında da bilgi vermiştir.
Mehmet Şemsettin Efendi est le demler scheik (maître spirituel) du couvent de. Bursa Mısrî. iI a consacre son ouvrage intitule Gülzâr-ı Mısrî a l’historie de cette confrerie musulmane. Vers la fin du livre, il donne aussi des indications concernant sa propre vie.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144199
http://hdl.handle.net/11452/13591
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:1991 Cilt 3 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_3_9.pdf380.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons