Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13582
Title: Bursa tekkelerinde şeyhlik yapan mutasavvıflar -ı-
Other Titles: Les soufis qui etaient scheiks (maîtres spirituels) dans les confreries musulmanes de Bursa
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi/Tasavvuf Tarihi Bölümü.
Kara, Mustafa
Keywords: Bursa
Tekke
Mutasavvıf
Confreries
Maîtres Spirituels
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kara, M. (1991). "Bursa tekkelerinde şeyhlik yapan mutasavvıflar -ı-". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(3), 107-118.
Abstract: Tasavvuf Tarihi açısından önemli bir yere sahip olan Bursa’nın tekkeleri ile ilgili çalışmalar da bu bölgenin dinî hayatı bakımından önemlidir. Burada şimdi­lik, tekkelerde görev yapan şeyhlerin bir dökümü verilmeye çalışılacaktır.
Les travaux et les etudes concemant les confreries musulmanes de Bursa qui avaient une grande importance du point de vue de l’historie de Taçavvuf sont tres importants pour la vie religieuse de cette region. Dans cette etüde, nous essayons de donner une liste des scheiks qui avaient un poste dans les confreries.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144200
http://hdl.handle.net/11452/13582
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:1991 Cilt 3 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_3_10.pdf355.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons