Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13566
Title: İslamda inanç hürriyeti, beşeri irade ve kalbin mühürlenmesi
Other Titles: The freedom of belief and human will in ıslâm and the problem of "hatm" and "rân" in Qur’an
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi/Tefsir Bölümü.
Çelik, İbrahim
Keywords: İnanç hürriyeti
Seçme ve seçebilme yeteneği
Hür irade
Belief freedom
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çelik, İ. (1991). "İslamda inanç hürriyeti, beşeri irade ve kalbin mühürlenmesi". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(3), 1-11.
Abstract: Yüce Allah insanoğlunu hak dine davet etmek için zaman zaman peygam­ berler göndermiş, bu konuda zor kullanmadan ve kullandırmadan onlan iradeleri ile başbaşa bırakmıştır. Bu davete muhatap olan insanoğlunu, sınırlı olan kabi­ liyetleri oranında müsbet veya menfi mânadaki tercihlerinden ve yaptıklarından so­ nunla tutmuştur. Eğer insanoğluna kendi çapında bir seçme ve seçebilme yeteneği verilmese idi, diğer bir ifade ile; insan Yüce Allah ’ın kendisine gösterdiği yolda mec­ buren yürümek üzere yaratılmış olsaydı, o zaman onlan doğnı yola çağırmak için peygamber göndermesine gerek kalmazdı. Çünkü Yüce Allah’ın mecbur ettiği konularda kimse O ’na karşı gelemezdi. Şu halde insanoğlu, sorumlu tutulduğu dar bir çerçeve içinde bile kalsa, hür bir irade ile yaratılmıştır.
In this article if man kind can or can’t do what he want and belief freedom are being studied.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144191
http://hdl.handle.net/11452/13566
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:1991 Cilt 3 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_3_1.pdf658.42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons