Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13456
Title: Kariyer planlamasında yeni yaklaşımlar
Other Titles: New approaches in career planning
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü.
Tüz, Melek Vergiliel
Keywords: Kariyer
Kariyer planlama
Career planning
Career
Issue Date: 1-Jun-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tüz, M.V. (2003). ''Kariyer planlamasında yeni yaklaşımlar''. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(4), 169-176.
Abstract: Kariyer çalışmalar yeni bir aşamaya gelmiştir. Bu yeni kavramlaştırmalar iş dünyasındaki değişimlere yanıt verme yolları getirmektedir. Ancak, bu yeni gelişmeler sadece mevcut duruma ilave şeklinde olmaktadır ve uygulamacılar için yeni durumu anlama konusunda nereden başlayacakları zorluğunu gündeme getirmektedir. Bu makale bu durumu karşılamaya yönelik bazı adımlar önermekte ve tartışmaktadır.
The study of career is entering a new phase. These new conceptualisations bring new ways of responding to the changes now taking place in the world of work. However, these new directions only add to the existing diversity and debate, making it difficult for practitioners to know where to start in their pursuit of a new understanding. This papers discuss and suggests some steps towards meeting them.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214759
http://hdl.handle.net/11452/13456
ISSN: 1302-2423
Appears in Collections:2003 Cilt 4 Sayı 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_4_13.pdf173.91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons