Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1315
Title: 28-37 haftalar arası prematüre bebeklerde akut böbrek hasarı belirteci olarak ngal ve sistatin-c'nin karşılaştırılması ve akut böbrek hasarının risk faktörlerinin belirlenmesi
Other Titles: Ngal and cystatin-c levels and risk factors for acute kidney injury in premature infants with gestational age of 28-37 weeks
Authors: Dönmez, Osman
Kızılay, Nesrin Özdinç
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Prematüre
Akut böbrek hasarı
Neutrophil gelatinase-associated lipocalin
Sistatin-C
Premature
Acute kidney injury
Cystatin- C
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kızılay, N. Ö. (2017). 28-37 haftalar arası prematüre bebeklerde akut böbrek hasarı belirteci olarak ngal ve sistatin-c'nin karşılaştırılması ve akut böbrek hasarının risk faktörlerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, seri olarak alınan serum sistatin-C ve idrar neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) düzeylerinin prematüre bebeklerde akut böbrek hasarını (ABH) önceden tahmin edilebilirliğini araştırmaktır. Bu prospektif çalışmaya Eylül 2016- Şubat 2017 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine yatırılan 28-37 hafta arasındaki prematür bebekler alındı. Çalışmaya alınan her hastanın yatışının 1. 3. 5. ve 7. günlerinde kan örneklerinde sistatin-C ve eş zamanlı idrar örneklerinde NGAL tetkik edildi. Akut böbrek hasarı gelişimi Neonatal RIFLE (n-RIFLE) kriterlerine göre sınıflandırıldı. Demografik bilgilerin akut böbrek hasarı ve NGAL ile ilişkisi değerlendirildi. Dahil edilen 30 prematüre bebekten 16'sınde (%53,3) akut böbrek hasarı saptandı. ABH gelişen olguların NGAL düzeyleriyle ABH gelişmeyen olguların NGAL düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur(p=0,028). ABH gelişen günlerde NGAL ortalamalarında artış saptandı. ABH gelişiminin önceden tahmin edilmesini sağlayabilmek için yapılan ROC (Receiver operating characteristics) analizi ile NGAL ve sistatin-C ölçümleri değerlerlendirildi. ABH tanısında NGAL'in özgüllüğü sistatin-C'den daha yüksek saptandı. Bu çalışmada idrar NGAL konsantrasyonları ile ABH gelişiminin prematür bebeklerde önceden tahmin edilebileceği gösterilmiştir.
The aim of this study is to determine the importance of cystatin-C leves in serum and neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) levels in urine for predictig acute kidney injury (AKI) risk in premature infants. The study was conducted in Uludag University Medical Faculty Neonatal Intensive Care Unit between September 2016 and February 2017. Premature infants who born 28-37 gestational weeks were enrolled. The blood samples of all patients were obtained on days 1st, 3rd, 5th and 7th for testing serum cystatin C and urine NGAL levels. Neonatal RIFLE criteria used for diagnosis of AKI. Demographic data evaluated for AKI and NGAL levels. The study included thirty premature babies, fifty three percent (n=16) of whom had the diagnosis of AKI. There was statistically significant difference between Urine NGAL levels significantly higher than non-AKI. The mean levels of urine NGAL infants who developed AKI compared with the who do not develop AKI. We used receiver operating characteristics (ROC) analysis in order to predict the risk of AKI development and determine the cut off levels of urine NGAL. This study suggests the prediction of urine NGAL levels and risk factors for development of AKI in prematüre infants.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1315
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
463959.pdf1.36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons