Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12952
Title: Bursa’da tüketilen bazı sebzelerde nitrat ve nitrit
Other Titles: Nitrate and nitrite in some vegetables consumed in Bursa
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Oruç, H. Hüseyin
Ceylan, Selahattin
Keywords: Nitrat
Nitrate
Nitrit
Sebze
Nitrite
Vegetable
Issue Date: 31-May-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Oruç,H. H. vd. (2001). "Bursa’da tüketilen bazı sebzelerde nitrat ve nitrit". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 20(3), 17-21.
Abstract: Bu çalışmayla brokoli, ıspanak, marul, beyaz lahana, pırasa ve rokadaki nitrat ve nitrit konsantrasyonunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Sebze numuneleri Bursa’daki farklı sebze bahçelerinden ve bir pazaryerinden, 2000 yılının şubat, mart, nisan aylarında alındı. Toplam 51 sebze numunesi spektrofotometrik yöntemle analiz edildi. Nitrat konsantrasyonları nitrat azotu olarak minimal 0.50, maksimal 206.00 ppm bulundu. Sebzelerdeki nitrat miktarları büyükten küçüğe doğru roka, marul, taze ıspanak, brokoli, beyaz lahana ve pırasa olarak sıralanmaktadır. Yöntemin duyarlılık sınırları içinde nitrit tespit edilemedi. Araştırmanın sonuçlarına göre, analizi yapılan sebzelerin nitrat ve nitrit konsantrasyonlarının insan ve hayvan sağlığı açısından bir risk oluşturmayacağı kanısına varıldı.
The aim of this study was the determination of the nitrate and nitrite concentrations in broccoli, spinach, lettuce, white cabbage, leek and rocket. The vegetable samples were taken from different fields, a marketplace in Bursa in February, March and April of year 2000. Totally 51 vegetable samples were analyzed by spectrophotometric method. Minimal and maximal nitrate concentrations were found to be 0.50 and 206.00 ppm as nitrat nitrogen. The nitrate contents of vegetables from the highest to the lowest were found in rocket followed by lettuce, fresh spinach, broccoli, white cabbage and leek respectively. Nitrite could not be find in detection limits. It was concluded from the results that nitate and nitrite concentrations found in vegetables are not risky for human and animal health.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144575
http://hdl.handle.net/11452/12952
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2001 Cilt 20 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_3_3.pdf136.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons