Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12946
Title: Broylerlerde tibial diskondroplazi ve besleme ile ilişkisi
Other Titles: Tibial dyschondroplasia in broilers and related to feeding
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Deniz, Gülay
Keywords: Tibial diskondroplazi
Tibial dyschondroplasia
Broyler
Seleksiyon
Besleme
Broiler
Selection
Feeding
Issue Date: 30-Nov-2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Deniz, G. (2001). "Broylerlerde tibial diskondroplazi ve besleme ile ilişkisi". Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 20(1-2), 181-185.
Abstract: Günümüze kadar, broylerlerde yapılan seleksiyon çalışmaları sonucunda, canlı ağırlık ve karkas ağırlığında önemli bir artış elde edilmiş ancak, bu artış tibial diskondroplazi olarak bilinen bacak kusurunun oluşmasına neden olmuştur. Bu yüzden, son yıllarda etlik piliçlerde tibial diskondroplaziye neden olan faktörleri araştırmaya yönelik çalışmalar yoğunluk kazanmıştır. Bu derlemede kanatlılarda tibial diskondroplaziye neden olan etmenler incelenerek besleme ile tibial diskondroplazi arasındaki ilişki tartışılmıştır.
Up till now an important increase was happened at body weight and carcass weight, as a result of selection search in broiler, but, this increase was the cause of formation to leg defect which knows tibial diskondroplasia. Consequently, resent years to became dense relation with the cause of dyschondroplasia in broiler chick’s search. In this review, describing the causes of tibial dyschondroplasia in broilers, relationship between nutrition and tibial dyschondroplasia were discussed.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144623
http://hdl.handle.net/11452/12946
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2001 Cilt 20 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_1-2_27.pdf148.1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons