Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12945
Title: Hindilerde sınırlı beslemenin serum metabolit, elektrolit düzeyleri ve canlı ağırlık üzerine etkileri
Other Titles: Effects of restricted feeding on serum metabolites, electrolytes levels and live weight of turkeys
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Bursa Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi.
Çetin, Meltem
Polat, Ümit
Ak, İbrahim
Yalçın, Abdullah
Keywords: Hindi
Turkey
Sınırlı besleme
Serum
Biyokimyasal parametreler
Restricted feeding
Serum
Biochemical parameters
Issue Date: 1-Jun-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çetin, M. vd. (2001). " Hindilerde sınırlı beslemenin serum metabolit, elektrolit düzeyleri ve canlı ağırlık üzerine etkileri". Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 20(1-2), 175-180.
Abstract: Çalışmada materyal olarak 12 haftalık Amerikan Bronz x Betina melezi erkek hindiler kullanıldı. Hindiler 4 gruba ayrıldı. Birinci gruba ad libitum, 2., 3. ve 4. gruplara sırasıyla %7, %14 ve %21 sınırlı besleme uygulandı. 56 günlük besi sonunda hindilerin canlı ağırlıkları saptandı ve kesim esnasında kan alınarak serum glukoz, toplam kolesterol, trigliserit, albumin, globulin, toplam protein, sodyum (Na), potasyum (K), klor (Cl) ve inorganik fosfor (İP) düzeyleri otoanalizör kullanılarak ölçüldü. Besi sonunda en düşük ağırlıklar % 21 sınırlı besleme uygulanan grupta saptanırken (p≤0.001), serum glukoz, toplam kolesterol, trigliserit, albumin, globulin ve toplam protein düzeyleri %21 sınırlı besleme uygulanan grupta ad libitum, %7 ve %14 sınırlı besleme uygulanan gruplara göre istatistiksel açıdan değişik düzeylerde (p≤0.01 ve p≤0.001) olmak üzere daha yüksek bulundu. Serum sodyum (Na), potasyum (K), klor (Cl) ve inorganik fosfor (İP) düzeylerinde ise farklılık saptanmadı. Çalışmada elde edilen sonuçlar ile hindilere uygulanacak sınırlı besleme oranının ad libitum beslemenin %14’ünü geçmemesinin, hayvanın metabolizmasının bozulmaması ve canlı ağırlık kazancının düşmemesi açısından yararlı olacağı kanısına varıldı.
2 weeks old American Bronz x Betina crossbred male turkeys were used as materials in this study. Turkeys were divided four groups. First group was fed ad libitum, 2., 3. and 4. groups were fed 7%, 14% and 21% restricted feeding, respectively. At the end of feeding for 56 days, live weights of turkeys were determined and blood was taken during the slaughtering. Serum glucose, total cholesterol, triglyceride, albumin, globulin, total protein, sodium (Na), potassium (K), chloride (Cl) and inorganic phosphorus (IP) levels were measured by using auotanalyzer. Serum glucose, total cholesterol, triglyceride, albumin, globulin, total protein levels were higher in 21% restricted group than ad libitum, 7% and 14% restricted groups in statistically various levels (p≤0.01 and p≤0.001), while 21% group had less live weights comparing to the other groups (p≤0.001). The results of the study indicated that the restricted feeding of turkeys should not be more than 14% of ad libitum feeding for not causing decreases of live weights and disturbances of metabolism.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144622
http://hdl.handle.net/11452/12945
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2001 Cilt 20 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_1-2_26.pdf146.51 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons