Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12393
Title: The views of primary and preschool education teachers on classroom motherhood
Other Titles: Sınıf ve okulöncesi eğitimi öğretmenlerinin sınıf anneliği hakkındaki görüşleri
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Bölümü.
Derman, Meral Taner
Kahraman, Pınar Bağçeli
Keywords: Classroom motherhood
Family involvement
Primary school teachers
Preschool education teachers
Sınıf anneliği
Aile katılımı
Sınıf öğretmenleri
Okulöncesi eğitimi öğretmeni
Issue Date: 1-Apr-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Derman, M.T. ve Kahraman P.B. (2012). “The views of primary and preschool education teachers on classroom motherhood”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 25(1), 167-184.
Abstract: Classroom motherhood has some duties like preparing the classroom, satisfying the child’s needs, helping to the teacher, and making connections between parents and teachers out of the course time. Although classroom motherhood is practiced frequently in Turkey, no research can be found about the subject. The aim of this study is to present the concept of "Classroom Motherhood", which is practiced frequently in Turkey, and evaluate the views of primary and preschool education teachers on "classroom motherhood". The data have been collected with a survey form that had been prepared by researchers. Its name is "The Views of Teachers about Classroom Motherhood". 91 female and 17 male teachers with a total of 108 have participated in this study. %66 of teachers who participated in the research had a classroom mother. % 79 of teachers noticed that the classroom motherhood is a good and useful method.
Sınıf annesi, sınıfta ders saatleri dışında, sınıfın düzenlenmesi, eksikliklerin giderilmesi, sınıftaki çocukların ihtiyaçlarının karşılanması konusunda öğretmene yardımcı olmak, diğer velilerle iletişimi sağlamak gibi görevlerde bulunmaktadır. Ancak yapılan araştırmalar incelendiğinde; Türkiye’de sıklıkla uygulanan “sınıf anneliği” üzerine herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı, sınıf ve okulöncesi eğitimi öğretmenlerinin Türkiye’de sıklıkla kullanılan “Sınıf Anneliği” uygulaması hakkındaki görüşlerini incelemektir. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan “Sınıf Anneliği Hakkında Öğretmen Görüşleri Anketi” ile toplanmıştır. Çalışmaya, 91 bayan, 17 erkek olmak üzere 108 öğretmen katılmıştır. Öğretmenlerin %66’sı, sınıf anneliği uygulamasını kullandıklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin % 79’u ise sınıf anneliğinin yararlı ve iyi bir uygulama olduğunu ifade etmişlerdir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153467
http://hdl.handle.net/11452/12393
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2012 Cilt 25 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_1_11.pdf25_1_11247.84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons