Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12342
Title: Fen ve teknoloji öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin öğrenci tutumuna etkileri üzerine bir çalışma
Other Titles: A study on the effect of Cooperative Learning Method on students’ attitude in teaching science and technology
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.
Güngör, Sema Nur
Özkan, Muhlis
Keywords: İşbirlikli öğrenme yöntemi
Fen ve teknoloji
Tutum
Cooperative learning method
Science and technology
Attitude
Issue Date: 1-Apr-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güngör, S.N. ve Özkan M. (2011). “Fen ve teknoloji öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin öğrenci tutumuna etkileri üzerine bir çalışma”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 24(1), 47-59.
Abstract: Bu araştırmada, İşbirlikli Öğrenme Yönteminin, İlköğretim 7. Sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Öğretimindeki tutumlarına etkileri üzerinde durulmuştur. “İnsan ve Çevre” ünitesinin İşbirlikli Öğrenme Yöntemiyle işlenmesine, Bursa ilinin Nilüfer, Kestel ve Yıldırım ilçelerinden seçilen dört farklı okuldan toplam 101 (kız:46, erkek:55) öğrenci katılmıştır. Veriler, 20 sorudan oluşan İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Öğrenci Görüşleri Anketiyle toplanmış ve SPSS 13.00 paket programında değerlendirilmiştir. İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımının, Fen ve Teknoloji dersine katılan öğrencilerin %85’inin tutumları üzerine olumlu yönde etkili olduğu, ayrıca kız ve erkek öğrencilerin tutumları üzerindeki etkileri bakımından, farklılık göstermediği tespit edilmiştir.
This study focuses on the impact of Cooperative learning method in teaching science and technology courses to the 7th graders. 101 students (46 female, 55 male) from four different schools of Bursa’s Nilufer, Kestel and Yildrim districts were taught the “Human and environment” unit via Cooperative Learning Method. Our data was collected from these students by using Student Perspectives on Cooperative Learning Approach Survey which is total of 20 questions and was evaluated by using SPSS 13.00. The results indicate that Cooperative Learning Approach had a positive effect on 85% of the students who took the course. The results also show that gender of a student made no difference on the outcome.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153429
http://hdl.handle.net/11452/12342
ISSN: 2667-6788
2667-6788
Other Identifiers: 2667-6788
Appears in Collections:2011 Cilt 24 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_1_3.pdf300.64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons