Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12012
Title: Cooperative learning in an architectural design studio
Other Titles: Mimari tasarım stüdyosunda işbirlikli öğrenme yaklaşımı
Authors: Erbil, Yasemin
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık Bölümü.
Akıncıtürk, Nilüfer
Yücel, Çiğdem
Keywords: Architectural design studio
Cooperative learning
Qualitative research methods
Mimari tasarım stüdyosu
İşbirlikli öğrenme
Kalitatif araştırma yöntemi
Issue Date: 30-Mar-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akıncıtürk, N. vd. (2011). "Cooperative learning in an architectural design studio". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 16(2), 35-43.
Abstract: The purpose of this study is to discover the efficiency of cooperative learning approach in architectural design education. The study was conducted with 23 architecture students from the first and third year students in February-March 2011, in Bursa, Turkey. Researchers adopted a qualitative research strategy since it enables a deeper understanding of the context. The result of this study indicated that cooperative learning method at various levels can be used as an effective learning method to increase motivation of students, sharing knowledge and increasing learning capacity. Furthermore, this study showed that cooperative learning method during the first year of architecture education simplifies understanding, comprehension, and interpreting project areas.
Bu çalışmanın amacı, işbirlikli öğrenme yaklaşımının mimari tasarım stüdyolarında etkili bir öğretim metodu olarak kullanılıp kullanılamayacağının araştırılmasıdır. Araştırma, Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde 2010-2011 Eğitim Öğretim yılı Bahar Yarıyılında Mimari Tasarım I ve Mimari Tasarım V dersini alan iki farklı sınıftaki toplam 23 mimarlık öğrencisiyle Şubat – Mart 2011 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.Araştırmacılar, derinlemesine bir inceleme yapmak üzere kalitatif araştırma yöntemini benimsemişlerdir. Sonuç olarak, mimarlık eğitimi sürecinde çeşitli seviyelerde işbirlikli öğrenme yönteminin kullanılmasının öğrencilerin motivasyonlarının artması, bilgi paylaşımı ve öğrenme kapasitesinin artmasını sağlamada etkili bir öğrenme metodu olarak kullanılabileceği ve mimarlık eğitiminin ilk yılında işbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin proje alanını tanıma, kavrama ve yorumlamalarını kolaylaştırdığını ortaya koymuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202660
http://hdl.handle.net/11452/12012
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2011 Cilt 16 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_2_4.pdf251.27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons