Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11880
Title: Bursa-Mudanya demiryolu hattı işletme binası için yeniden kullanım önerisi: Mudanya’da sosyal ve kültürel merkez
Other Titles: A proposal for the re-use of Bursa-Mudanya railroad administration Building: A social and cultural center in Mudanya
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık Bölümü.
Vural, Tülin
Dostoğlu, Neslihan
Ediz, Özgür
Keywords: Bursa-Mudanya demiryolu hattı işletme binası
Yeniden kullanım
Restorasyon
Sosyal kültürel merkez
Koruma
Kentsel dönüşüm
Bursa-Mudanya railroad administration building
Re-use
Restoration
Social and cultural center
Preservation
Urban transformation
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Vural, T. vd. (2006). "Bursa-Mudanya demiryolu hattı işletme binası için yeniden kullanım önerisi: Mudanya’da sosyal ve kültürel merkez". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 11(2), 103-110.
Abstract: Kentlerdeki mimari mirasın gelecek kuşaklara aktarılmaları, kentlerin kültürel belleklerinin korunması açısından çok önemlidir. Tarih içinde çeşitli işlevlere karşılık vermek üzere tasarlanmış olan bu binaların, farklı dönemlerde varlıklarını sürdürebilmeleri, hem fiziksel koşullarının iyileştirilmesine, hem de yeni işlevlerle kullanılmalarına bağlıdır. Bu çalışmada, Bursa ili, Mudanya ilçesinde yer alan Bursa-Mudanya Demiryolu Hattı İşletme Binası için Uludağ Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü öğretim elemanları tarafından hazırlanmış olan bir yeniden kullanım önerisi tanıtılacaktır. Yirminci yüzyıl başlarında Bursa- Mudanya arasındaki demiryolu hattına hizmet vermek üzere tasarlanmış olan bina, demiryolu hattının ortadan kalkmasından sonra da farklı işlevler üstlenerek, yaklaşık yüz yıldır aşkın bir süredir varlığını korumuştur. Bina, Mudanya ilçesine Bursa yönünden girişte yer alan İskele Meydanı üzerinde bulunmaktadır. Bursa ilinin Marmara Denizi’ne açıldığı önemli yerleşim birimlerinden biri olan Mudanya ilçesi geçtiğimiz 10 yıllık süreç içinde önemli değişimler geçirmiştir. Bu değişimlerin sonucunda, ilçenin çekim merkezi konumunda olan İskele Meydanı’nın yeniden düzenlenmesi gerekli hale gelmiştir. Yapılan bu düzenlemede İskele Meydanı’nda yer alan Demiryolu Hattı İşletme Binası’nın bir sosyal, kültürel merkeze dönüştürülmesi için restorasyon projesi hazırlanmış ve bu proje kapsamında binanın özgün mimari nitelikleri korunurken, günün değişen koşullarına göre yeniden işlevlendirilmesi hedeflenmiştir.
The transmission of architectural heritage in cities to successive generations has great importance in preserving the cultural collective memories of cities. The survival of examples of architectural heritage, that are designed to meet certain needs in different periods, depends on both the improvement of their physical conditions and the transformation of their functions according to changing needs. In this paper, a proposal of re-use for Bursa-Mudanya Railroad Administration Building, developed by a team from Uludag University, Faculty of Engineering and Architecture, Department of Architecture will be presented. This building, designed to serve the Bursa-Mudanya Railroad at the beginning of the twentieth century, has survived for almost a hundred years, with different functions after the closure of the railroad system. Bursa-Mudanya Railroad Administration Building is located in Mudanya Port Square, which is at the entrance to Mudanya from the direction of Bursa. Mudanya, an important gate of Bursa to Marmara Sea, has faced significant economical and spatial transformations in the past ten years. These transformations have necessitated the re-organization of the Port Square in order to fulfill the changing needs of the town. In the context of the urban design proposal, a restoration project for the transformation of Bursa-Mudanya Railroad Administration Building into a social and cultural center for Mudanya has been prepared, with the aim of giving new functions according to changing conditions while preserving the original architectural identity of the building.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202802
http://hdl.handle.net/11452/11880
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2006 Cilt 11 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_2_11.pdf1.5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons