Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1179
Title: Hatıralar ışığında tasavvufi terbiye (Aşçı Dede örneği)
Other Titles: Sufi education as seen in the memoirs of Asci Dede
Authors: Kara, Mustafa
Çeven, Zeynep İrem
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
Keywords: Hatırat
Aşçı Dede
Tasavvufi terbiye/hayat
Mevlevîlik
Nakşibendilik
Memoirs
Asci Dede
Sufi education/life
Mawlaviyya
Naqshbandiyah
Issue Date: 28-Jun-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çeven, Z. İ. (2017). Hatıralar ışığında tasavvufi terbiye (Aşçı Dede örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Hatıralar, yazıldığı döneme ait birçok bilgi sunan edebi eserlerdir. Bu çalışmada konu edilen "Aşçı Dede'nin Hatıraları" adlı eser de bu türün önemli örneklerinden biri olarak, 19. yüzyılda telif edilmeye başlanmış ve 20. yüzyılın başında nihayete erdirilmiştir. Eser, Osmanlı Devleti'nin yaklaşık seksen yıllık dönemi içerisindeki tasavvufi hayatı Mevlevîlik ve Nakşibendilik tarikatları özelinde detaylı bir şekilde anlatırken aynı zamanda o dönemin siyasi olaylarını, bürokrasisini, sosyal hayatını da işleyen çok yönlü bir kimliğe sahiptir. Müellifin farklı şehirlerde ikamet eden bir devlet memuru olduğu gözönünde bulundurulduğunda da, eserin özellikle o dönem İstanbul, Erzincan, Erzurum, Edirne ve Şam gibi şehirlerdeki tasavvufi hayatı anlamak için önemli bir kaynak olduğu söylenebilir. Bu çalışma, iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Aşçı Dede'nin hayatı hakkında bilgi verilmiş ve eserleri tanıtılmıştır. İkinci bölümde ise Hatırat'taki bilgiler çerçevesinde, çalışmanın ana konusu olan tasavvufi terbiye/hayat hakkında, farklı tarikatlar üzerinden teferruatlı bilgi verilerek Aşçı Dede'nin seyr-u sülûku anlatılmıştır.
Memoirs are literary sources from which it is possible to gain substantial information regarding the period they were written in. "The Memoirs of Asci Dede" that is examined in this study, is an important example of this kind of literature which was written in the 19th century and was completed at the early 20th century as it recounts the sufi life, especially the Mawlaviyya and Naqshbandiyah orders during about eighty years of Ottoman Empire and also enlightens the audience about the political events, bureaucracy and social life of the same period. As an officer, the writer lived in different cities and this makes the book an important source to learn about the sufi life especially in Istanbul, Erzincan, Erzurum, Edirne and Sam in this period. This study has two main parts. In the first part, the life and books of Asci Dede are analysed. While in the second part, the sufi education/life (seyr-u suluk) of Asci Dede which is the main subject of the study, is examined contrasting the different sufi orders.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1179
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
484191.pdf4.89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons