Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11757
Title: Uçaklarda kabin ekiplerinin gömleklik dokuma kumaşlarının inovatif tasarımı
Other Titles: Innovative design of shirting woven fabrics of cabin attendants on airplanes
Authors: Ayçiçek, Beril
Akgün, Mine
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
0000-0002-6161-6146
0000-0002-6415-7782
Keywords: Uçuş kabin ekibi
Flight cabin attendants
Gömlek
İnovatif
Tasarım
Dokuma kumaş
Termofizyolojik konfor
Shirt
Innovative design
Woven fabric
Thermophysiological comfort
Issue Date: 30-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Ayçiçek, B. (2019). Uçaklarda kabin ekiplerinin gömleklik dokuma kumaşlarının inovatif tasarımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Ürün ve hizmet sunulan bir ortamda sürdürülebilir büyüme ve başarı elde etmek, ancak tüketicinin nezdinde rakiplerinden farklı algılanma ile mümkündür. Bir kurumun tasarımı, imajı ve itibarı bu farklılaşmayı sağlayan ana etkenlerin başında gelmektedir. Çalışan personelin giydiği üniformaların termofizyolojik konforu hizmet kalitesini çok etkilemektedir. Üniformaların bir parçası olan gömlekler kullanan kişinin tenine direkt temas eden bir giyim malzemesi olduğu için gömleklerde kullanılan kumaşların özellikleri çok önemlidir. Özellikle uzun uçuş sürelerinde ve iklim değişikliğinin olduğu uçuşlarda gömlekleri oluşturan tasarım parametreleri kabin ekipleri için oldukça önemli hale gelir. Bu tez çalışmasında; uçaklarda kabin ekiplerinin giydiği %97 pamuk / % 3 Elastan karışımlı gömlek kumaşlarından alınan numunelerin sıklık ölçümü yapılarak gramaj, kalınlık, hava geçirgenliği, ısıl iletkenlik ve ısıl direnç, su buharı geçirgenliği ve mukavemet gibi fiziksel performans özellikleri incelenmiş ve mikroskop görüntüleri alınmıştır. Yorumlarla karşılaştırmalar yapılmıştır. Kabin ekiplerinin üniforma gömleklerinden beklentileri araştırılmıştır. Yapılan deneyler sonucunda elde edilen üretim parametreleri kullanılarak kabin ekiplerinin beklentilerini karşılamak amacıyla üniforma gömlek kumaşlarının %100 pamuk, %100 bambu, %100 Tencel ve elastikiyet ile hareket kabiliyetini arttırmak için %3 Elastan eklenerek bezayağı örgü ile dokunması inovatif tasarım olarak önerilmiştir.
Achieving success and sustainable growth in a platform where product and service are offered is only possible when the company has different perception by the consumers against the rival companies. The design, image and goodwill of the company are the main leading factors provide this kind of differentation. Thermophysiological comfort of the staff uniforms affect service quality and is important due to this reason. Since as a part of uniforms, the shirts are the clothings having direct contact with the skin of wearer, the properties of the fabrics used for shirts are very important. Especially long flight times and climate change make shirts design parametres considerably important for cabin attendants. In this thesis, %97 cotton/%3 Elastan blended shirts that cabin attendants wear in the aircraft are taken as samples, then physical performance properties measurements of the fabric samples have been performed such as determination of gramaj, density, thickness, air permeability, thermal conduction, thermal resistance, water vapor permeability, tensile strength and photomicrographs are taken. Comparison has been made with comments. Some research on cabin attendants expectations for their uniform shirts have been done. Through empirical observ, by use of constructional production parameters of the samples, choosing %100 cotton, %100 bamboo, %100 Tencel using plain weave and to enhance flexibility and mobility blending them with %3 Elastane is offered as an innovative design to meet cabin attendant expectations.
URI: http://hdl.handle.net/11452/11757
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
605113.pdf3.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons