Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1136
Title: Rusya Federasyonu'nun Suriye politikasının bölgesel ve küresel güç dengelerine etkisi
Other Titles: The effect of the Russian Federation's Syria policy on regional and global power balance
Authors: Pirinççi, Ferhat
Samoylov, Yaroslav
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı/Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı.
Keywords: Suriye
Rusya
Orta Doğu
ABD
Saldırgan realizm
Güç dengesi
Syria
Russia
Middle East
USA
Offensive realism
Balance of power
Issue Date: 28-Aug-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Samoylov, Y. (2018). Rusya Federasyonu'nun Suriye politikasının bölgesel ve küresel güç dengelerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: 30 Eylül 2015 tarihinde Rusya Suriye'de askeri operasyona başlamıştır. Operasyonun başlangıcından bu yana ana siyasi sonucu şüphesiz Beşar Esad rejiminin iktidarda kalmasını sağlamaktır. Rusya'nın Suriye'de gerçekleştirdiği askeri operasyon neticesinde Moskova, Orta Doğu'daki gelişmeleri ciddi ve kalıcı bir şekilde etkileyen ülkeler arasına girmiştir. Suriye krizine doğrudan katılmasıyla Rusya, Ortadoğu bölgesinde aktif bir aktör olarak davranmaya başlamış; İran ile ilişkileri geliştirmiş ve Sovyetler zamanında bile elde edemediği Suriye'de deniz ve hava üsleri kurabilmiştir. Aynı zamanda Moskova Türkiye'yi Astana sürecine dahil ederek, S-400 almaya ikna etmiştir. Şu anda bölgede ve dünyada ABD etkisine meydan okuyabilecek büyük güçler yalnızca Rusya ve Çin'dir. 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi, yeni bir Rus yayılmacılığı hakkındaki endişeleri arttırmıştır. Rusya'nın Suriye krizine doğrudan askeri müdahalesi, yalnızca Orta Doğu'da değil aynı zamanda küresel siyasette de belirleyici bir güç olma niyetinin göstergesidir. Rusya'nın söz konusu davranışı anarşik bir dünyada sürpriz değildir ve yalnızca Rus liderlerin kişisel özelliklerine indirgenerek açıklanamaz. Bu bağlamda küresel hegemonyası konusunda sıkıntı yaşayan ABD 2000'lerde Rusya'ya karşı bazı alanlarda hoşgörülü davransa da, artık Rusya'nın eşit ortak olma taleplerine sert tepki vererek çok kutuplu düzen arayışına karşı çıkmaya başlamıştır.
Russia started a military operation in Syria on September 30 2015. The main political outcome since the beginning of the operation has undoubtedly been the fact that the Bashar al-Assad regime remains in power. As a result of Russia's military operation in Syria, Moscow has become a country that has a serious and fundamental impact on developments in the Middle East. With direct participation in the Syrian crisis, Russia began to act as an active player in the Middle East region; developed relations with Iran, established naval and air bases in Syria, which it could not obtain even in the Soviet times. At the same time Moscow has included Turkey in the Astana process and persuaded it to buy russian S-400. Now the great powers that can challenge the US influence in the region and in the world are only Russia and China. The annexation of Russia by Crimea in 2014 raised concerns about a new Russian expansionism. Russia's direct military intervention in the Syrian crisis is indicative of its intention to become a decisive force not only in the Middle East but also in global politics. The behavior of Russia is not surprising in an anarchic world and can not be accounted for only by the personal characteristics of Russian leaders. In this context, in 2000s tolerant in some areas against Russia, the United States, having problems with it's global hegemony, began to oppose the russian quest for a multi-polar order by reacting strongly to the demands of Russia for equal partnership.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1136
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
525414.pdf3.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons