Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11064
Title: Kongre otelleri standartları ve tasarım kriterleri üzerine bir araştırma: Bursa'da kongre turizmi olanakları
Other Titles: A research on the conventıon hotel standards and design criteria: the possibilities of convention tourism in Bursa
Authors: Polat, Sibel
Öztaş, Büşra
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Mimarlık Anabilim Dalı.
0000-0003-4882-4458
Keywords: Bursa
Convention tourism
Kongre turizmi
Kongre oteli
Kongre oteli tasarım kriterleri ve standartları
Convention hotel
Convention hotel standards and design criteria
Issue Date: 22-Oct-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Öztaş, B. (2019). Kongre otelleri standartları ve tasarım kriterleri üzerine bir araştırma: Bursa'da Kongre Turizmi Olanakları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Zamanla değişen üretim - tüketim alışkanlıkları, turizmin dünyada hızla büyüyen ve gelişen bir sektör haline gelmesini sağlamıştır. Turizm sektöründeki gelişmeler, farklı ülkelerin bir araya gelmelerine ve kültür etkileşimlerine imkân tanıyarak alternatif turizm kavramını doğurmuştur. İnsanların çeşitli amaçlarla bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunmak üzere toplantılar düzenlemeleri ve bu toplantıları genellikle içinde yaşadıkları kentlerden farklı bir yerde yapmak istemeleri alternatif bir turizm çeşidi olan kongre turizmini ortaya çıkarmıştır. Günümüzde kongre turizmi güçlü ekonomik, sosyal ve kültürel getirileri nedeniyle kentler arasında önemli bir rekabet alanı haline gelmiştir. Kongre turizminde en çok tercih edilen mekân türü, ulusal ve uluslararası toplantılara ev sahipliği yapmak üzere tasarlanan, konaklama tesisleri içinde en büyük olan kongre otelleridir. Farklı aktivitelere imkân sağlayan kongre otelleri, kongre katılımcılarının yanında, kent sakinlerinin de kullanımına olanak sağlamaktadır. Bu nedenle kongre otelleri kongre turizminin gerekli ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve o bölgeye daha çok kongre çekebilmek için uygun niteliklerde tasarlanmalıdır. Bu çalışmanın amacı; farklı ülkelerde en çok tercih edilen kongre otelleri üzerinden, kongre otellerinin standartlarını ve tasarım kriterlerini belirlemek, yeni yapılacak olan kongre otellerinin tasarımı için bir rehber oluşturmak ve Bursa’nın bir kongre kenti olabilme potansiyelini araştırmaktır. Tez kapsamında kongre otelleri konum, mimari tasarım, mekânsal kurgu özellikleri ve mekânsal standartlar üzerinden analiz edilmiştir. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Asya – Avrupa ülkelerinden toplam 10 kongre oteli ile Bursa’da en çok kongre yapılan 2 otel incelenmiş ve Bursa’daki otellerin mevcut durumuna yönelik ilgili kişilerle görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda, başarılı otellerin analizine ve yapılan görüşmelere dayanarak, kongre otellerinde öne çıkan tasarım kriterleri ve standartlar ortaya koyulmuş, kongre oteli tasarımına yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Changing production-consumption habits led tourism to become a rapidly growing and developing sector in the world. The development of tourism sector allow different countries to come together for cultural interactions and bring out the concept of alternative tourism. The fact that people come together for various purposes, organize meetings to exchange information and want to have these meetings in a different place from their cities, revealed congress tourism, as an alternative tourism. Today, convention tourism has become an important competition area among cities due to its strong economic, social and cultural benefits. The most preferred venue for convention tourism is convention hotels, which are designed to host national and international meetings and which are the largest of the accomodation facilities. The convention hotels which provide different activities, enable the use of city residents as well as congress participants. For this reason, convention hotels should be designed to meet the needs of convention tourism to attract more congresses to that region. The aim of this study is to determine the standards and design criteria of convention hotels through the analysis of most preferred convention hotels in different countries, to create a guide for design of new convention hotels and explore the potential of Bursa for convention tourism. Within the scope of the thesis, convention hotels were analyzed according to their location, architectural design, spatial organization and spatial standards. A total of 10 convention hotels from North America, Europe, Asia Pacific, Asia-Europe countries and a total of 2 from Bursa were examined, interviews were conducted with relevant people regarding current state of Bursa hotels in terms of convention tourism. As a result, based on the analysis of most preferred hotels and interviews conducted, the prominent design criteria and standards in convention hotels have been put forward and recommendations have been developed for convention hotel design.
URI: http://hdl.handle.net/11452/11064
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
busra_oztas_.pdf.pdf14.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons