Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10932
Title: Elsa’nın Mecnunu’nda Aragon’un zamansal ve şiirsel yolculuğu
Other Titles: The temporal and poetic journey of Aragon in Elsa's Mecnun
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Yabancı Diller Eğitimi Bölümü.
Gökmen, Ayla
Keywords: Sufi yol
Şiirsel yolculuk
Zamansal yolculuk
Aşk
Mistik
Tasavvuf
Varoluş
Tanrı
Elsa
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gökmen, A. (2004). "Elsa’nın Mecnunu’nda Aragon’un zamansal ve şiirsel yolculuğu". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 17(2), 227-246.
Abstract: 20.yüzyıl Gerçek üstü akımın ünlü Fransız yazar ve şairi Louis Aragon’un 1963 yılında yayınladığı Elsa’nın Mecnunu (Le Fou d’Elsa) adlı 425 sayfalık devasal “şiir-roman”ı, kökleri 7. Yüzyıla uzanan ünlü aşk efsanesi “Leyla ile Mecnun” un yirminci yüzyıl uyarlamasıdır. Aragon, İranlı şair Camî (1414-1495) esinlendiği bu yapıtında, baş kahramanı Mecnunla özdeşleşerek onu zikreder. Olay İspanya’nın Gırnata kentinde 1489-1492 dönemini kapsar. Mecnun, kentin sokaklarında dolaşarak sevdiği kadına aşk şiirleri okuyan bir aşıktır. Ancak aşkı uğruna Deli olduğu bu kadının adı Leyla değil, yeryüzünde 5 yüzyıl sonra var olacak olan, geleceğin Elsa’sı, yani Aragon’un karısı Elsa Triolet’dir. Marksist ve apaçık bir ate olan Aragon, bu eserle “İslam tasavvufunun aşk tecrübesi”ni, sufi şiir dili ve tekniklerini benimseyerek yeni bir dil ve şiirsel teknik geliştirmek, ve sufi gibi, aşk ile kendini yaratanında gerçekleştirmek istemiştir. Ne var ki bu varoluş, materyalist düşünceyle, ilahi olana değil, kendisini var eden kadının aşkında, Elsa’nın gerçekliğinde vücut bulmuştur. Eserin yapısal açıdan en önemli özelliği, şairin tarihsel olayları kurgularken gerçekleştirdiği Zamansal yolculuk ile, Doğu-Batı uygarlıklarında gezinerek Koşma’dan Kaside’ye, Düzyazı şiirlerden İlahilere, Gazellere, serbest şiirlerden Türkülere ve bunun gibi yüzlerce şiir biçimleri arasında yaptığı yolculuktur. Bu çalışmayla, bir zaman büyücüsü olan Aragon’un Dışsal (Uzam) ve İçsel /Tözel) zamanlara şiirsel yolculuğunu; aşk = şiir ile sonsuzca kendini gerçekleştirme anlayışını inceleyeceğiz.
Description: Bu çalışma, 9-10 Aralık 2004 tarihinde “Bir metofor olarak yol / yolculuk” konulu 1.Ulusal Sosyal Bilimler Sempozyumunda bildiri olarak sunulmuştur.
URI: http://static.dergipark.org.tr/article-download/imported/5000152294/5000138103.pdf?
http://hdl.handle.net/11452/10932
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2004 Cilt 17 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_2_7.pdf230.34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons