Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10831
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-05-23T22:19:48Z-
dc.date.available2020-05-23T22:19:48Z-
dc.date.issued2004-
dc.identifier.citationAltun, M. vd. (2004). "Lise matematik ders kitaplarının kullanım şekli ve sıklığı üzerine bir çalışma". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 17(2), 131-147.tr_TR
dc.identifier.issn2667-6788-
dc.identifier.urihttp://static.dergipark.org.tr/article-download/imported/5000152289/5000138097.pdf-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/10831-
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, liselerde matematik ders kitaplarının kullanım şekli ve sıklığını öğretmenler ve öğrencilerin görüşlerine başvurarak incelemektir. Bilgi toplama amacıyla hazırlanan sorular, (i) ders kitabını tanıma ve kullanma düzeyi (ii) ders kitabının nitelikleri (iii) ders kitabının kullanımını etkileyen faktörlerle ilgili sorular olmak üzere üç ana başlık altında toplanmıştır. Bulgular, öğretmenlerin, ders kitabını tanıma düzeyinin ortalama % 71 olduğunu, ders kitabı kullanma sıklığının eski yıllara göre azaldığını ve ders hazırlarken test kitaplarından daha çok yararlandığını ortaya koymuştur. Ders kitabının nitelikleri ile ilgili olarak; öğretmenlerin % 65’i ders kitabının konuları ele alış şeklini iyi, diğerleri orta veya daha kötü bulmuşlardır. Ayrıca öğretmenler, ders kitaplarının uygulamalı çalışmalara ve testlere yer vermesi gerektiğini, ders kitaplarındaki örneklerin tek tip olduğunu ve kitapları ancak kendilerinin anlayabildiğini, ayrıca ÖSYS kapsamının daraltılmasının lise matematik eğitimine ciddi zararlar verdiğini belirtmişlerdir.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of this study is to examine the way and frequency of using high school mathematics textbooks by referring to the opinions of teachers and students. Questions for data collection are classified in three main groups: (i) level of recognition and use of textbooks (ii) quality of textbooks (iii) the factors that affect use of textbooks. Findings shows that average of teachers’ level of recognition of textbooks is 71%, teachers’ level of use of textbooks has decreased compared to previous years, teachers use test books more than textbooks during preperation of course. As to qualifications of textbooks, 65% of the teachers have considered that textbooks’ way of presenting subjects is well. Other teachers stated that they are medium or insufficient about this subject. In addition to this, teachers stated that textbooks must involve practice and tests, examples in textbooks are stereotype, textbooks are understood only by teachers themselves, constriction of ÖSYS’ content has impaired high school mathematics education seriously.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectDers kitabı incelemetr_TR
dc.subjectMatematik eğitimitr_TR
dc.subjectLise müfredatıtr_TR
dc.subjectHigh school curriculumen_US
dc.titleLise matematik ders kitaplarının kullanım şekli ve sıklığı üzerine bir çalışmatr_TR
dc.title.alternativeA study on the use and frequency of high school mathematics textbooksen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Bölümü.tr_TR
dc.identifier.startpage131tr_TR
dc.identifier.endpage147tr_TR
dc.identifier.volume17tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Journal of Uludag University Faculty of Educationtr_TR
dc.contributor.buuauthorAltun, Murat-
dc.contributor.buuauthorArslan, Çiğdem-
dc.contributor.buuauthorYazgan, Yeliz-
Appears in Collections:2004 Cilt 17 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_2_2.pdf477.19 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons