Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/10831
Başlık: Lise matematik ders kitaplarının kullanım şekli ve sıklığı üzerine bir çalışma
Diğer Başlıklar: A study on the use and frequency of high school mathematics textbooks
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Bölümü.
Altun, Murat
Arslan, Çiğdem
Yazgan, Yeliz
Anahtar kelimeler: Ders kitabı inceleme
Matematik eğitimi
Lise müfredatı
High school curriculum
Yayın Tarihi: 2004
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Altun, M. vd. (2004). "Lise matematik ders kitaplarının kullanım şekli ve sıklığı üzerine bir çalışma". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 17(2), 131-147.
Özet: Bu çalışmanın amacı, liselerde matematik ders kitaplarının kullanım şekli ve sıklığını öğretmenler ve öğrencilerin görüşlerine başvurarak incelemektir. Bilgi toplama amacıyla hazırlanan sorular, (i) ders kitabını tanıma ve kullanma düzeyi (ii) ders kitabının nitelikleri (iii) ders kitabının kullanımını etkileyen faktörlerle ilgili sorular olmak üzere üç ana başlık altında toplanmıştır. Bulgular, öğretmenlerin, ders kitabını tanıma düzeyinin ortalama % 71 olduğunu, ders kitabı kullanma sıklığının eski yıllara göre azaldığını ve ders hazırlarken test kitaplarından daha çok yararlandığını ortaya koymuştur. Ders kitabının nitelikleri ile ilgili olarak; öğretmenlerin % 65’i ders kitabının konuları ele alış şeklini iyi, diğerleri orta veya daha kötü bulmuşlardır. Ayrıca öğretmenler, ders kitaplarının uygulamalı çalışmalara ve testlere yer vermesi gerektiğini, ders kitaplarındaki örneklerin tek tip olduğunu ve kitapları ancak kendilerinin anlayabildiğini, ayrıca ÖSYS kapsamının daraltılmasının lise matematik eğitimine ciddi zararlar verdiğini belirtmişlerdir.
The aim of this study is to examine the way and frequency of using high school mathematics textbooks by referring to the opinions of teachers and students. Questions for data collection are classified in three main groups: (i) level of recognition and use of textbooks (ii) quality of textbooks (iii) the factors that affect use of textbooks. Findings shows that average of teachers’ level of recognition of textbooks is 71%, teachers’ level of use of textbooks has decreased compared to previous years, teachers use test books more than textbooks during preperation of course. As to qualifications of textbooks, 65% of the teachers have considered that textbooks’ way of presenting subjects is well. Other teachers stated that they are medium or insufficient about this subject. In addition to this, teachers stated that textbooks must involve practice and tests, examples in textbooks are stereotype, textbooks are understood only by teachers themselves, constriction of ÖSYS’ content has impaired high school mathematics education seriously.
URI: http://static.dergipark.org.tr/article-download/imported/5000152289/5000138097.pdf
http://hdl.handle.net/11452/10831
ISSN: 2667-6788
Koleksiyonlarda Görünür:2004 Cilt 17 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
17_2_2.pdf477.19 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons