Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10806
Title: U.Ü.E.F. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 2001-2002 öğretim yılı giriş yetenek sınavında uygulanan müziksel işitme test sınavının değerlendirilmesi
Other Titles: The Placement exam was operated U.Ü. Faculty of Education Department of Fine
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.
Demirbatır, R. Erol
Keywords: Müziksel işitme test sınavı
Müziksel işitme yeteneği
Musical audition test exam
Ability of musical audition
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Demirbatır, R. E. (2004). "U.Ü.E.F. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 2001-2002 öğretim yılı giriş yetenek sınavında uygulanan müziksel işitme test sınavının değerlendirilmesi". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 17(1), 29-38.
Abstract: Bu çalışmada, U.Ü.E.F. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 2001-2002 öğretim yılı giriş yetenek sınavında uygulanan müziksel işitme test sınavının değerlendirilmesi amacıyla, başvuran aday öğrencilerin I. Aşama sınavında aldıkları başarı puanlarının istatistiksel çözümlemesi yapılmış, bunun yanı sıra II. Aşama müziksel işitme mülakat sınavıyla karşılaştırılarak sınavın geçerlik ve güvenirliği saptanmaya çalışılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda I. Aşama müziksel işitme test sınavının uygulanan aday öğrenci grubu için büyük ölçüde geçerli ve güvenilir ölçümler elde ettiği, ayrıca II.Aşama müziksel işitme mülakat sınavı ile arasında pozitif yönlü anlamlı düzeyde ilişki bulunduğu saptanmıştır.
Arts Dicipline of Music in 2001-2002 educational year. This paticular exam has two steps: The first step is to test participants’ hearing ability. The second step is to ases vocal and intrumental performance and on aural perception. In this study, Fistly scores on hearing ability was statistictly catogorized. Secondly catogorized results were comparied to the results of aural perception which is second step of the exam. By following these steps of the exam it is aimed is valid and reliable. The findings prove that the first step exam on hearing ability is highly valid and reliable. Such a result concludes that there is a meaningfull relation between both hearing ability exam and aural perception exam.
URI: http://static.dergipark.org.tr/article-download/imported/5000152281/5000138089.pdf?
http://hdl.handle.net/11452/10806
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2004 Cilt 17 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_1_4.pdf83.28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons