Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10761
Title: Pediatrik kanser hastalarında oral mukozit ve ağız sağlığı
Other Titles: Oral mucositis and oral health in pediatric cancer patients
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Diş Polikliniği.
Çubukçu, Çiğdem Elbek
Keywords: Oral mukozit
Ağız sağlığı
Sitotoksik kemoterapi
Diş sağlığı
Childhood cancer
Oral mucositis
Oral mucositis
Oral health
Dental health
Cytotoxic chemotherapy
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çubukçu, Ç. E. (2005). "Pediatrik kanser hastalarında oral mukozit ve ağız sağlığı". Güncel Pediatri, 3(3), 67-69.
Abstract: Sitotoksik kemoterapi görecek veya kemoterapi almakta olan pediatrik kanser hastalarının ağız-diş sağlıklarının korunması, özel bir yaklaşım gerektirir. Pediatrik hastaların ağız-diş sağlığı, kemoterapinin sonuçlarını etkileyen önemli bir belirleyicidir. Pediatrik kanser hastalarında gelişen tüm septisemilerin üçte birinin oral enfeksiyonlara bağlı geliştiği bildirilmiştir. Bu nedenle, kemoterapiden önce ağız dokularının muayenesinin ve gerekli tedavilerinin, kanser hastalarında bakım protokollerinin bir parçası olması gerektiği ifade edilmektedir. Diş çürükleri, kötü ağız hijyeni, yaş, kendi kendine bakım becerilerinin yetersizliği ve beslenme durumu gibi faktörler, kemoterapinin ağız dokularındaki yan etkilerinin şiddetini değiştirebilmektedir. Diş ve diş eti hastalıklarının ve oral mukozitin varlığı, iletişim, beslenme, sosyal etkileşim, tad alma ve nefes alma gibi en temel yaşam aktivitelerini etkilemektedir. Gelişen yan etkilerin şiddeti, kemoterapinin kesilmesine veya ertelenmesine ve hastanede kalma süresinin uzamasına neden olmaktadır. Oral komplikasyonların insidansının ve ağız bakım yöntemlerinin pediatrik kanser hastaları üzerine etkisi, yeterince algılanmamaktadır. Bu hastalarda, oral mukozitin klinik bakım yöntemleri optimum değildir . Onkolojik tedavi ekiplerinde diş hekimlerinin katkıları olacaktır. Makalenin amacı, pediatrik kanser hastalarında, kemoterapiye bağlı oral mukozitin etiyolojisi, klinik bulguları ve insidansını azaltacak koruyucu ağız bakımı konusunda bilgi vermektir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/911553
http://hdl.handle.net/11452/10761
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2005 Cilt 3 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_3_3.PDF53.95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons