Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10736
Title: Kestelî Muslihuddin Mustafa b. Muhammed'in itikâdî görüşleri
Other Titles: The theological views of Kestelî Muslihuddin Mustafa b. Muhammed
Authors: Kılavuz, Ahmet Saim
Akal, Fatih
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimeleri Anabilim Dalı.
Keywords: Fatih Sultan Mehmet
Muslih al-Dīn
Kastallānī
Hızır bey
Kastal
Hocazâde
Kestelî
Muslihuddin
Kestel
Hāshiya alā Sharh al-Aqā’id
Hâşiye Alâ Şerhi’l-Akâid
Issue Date: 27-Sep-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akal, F. (2010). Kestelî Muslihuddin Mustafa b. Muhammed'in itikâdî görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Kestelî Muslihuddîn Mustafa b. Muhammed Osmanlı dönemi Kelâm âlimlerindendir. Hâşiye alâ Şerhi'l-Akâid isimli eserinin incelemesi olan çalışmamızda Kestelî'nin itikâdî görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır.Giriş kısmında âlimin biyografisine yer verilmiştir. Birinci bölümde bilgi ve varlık ana başlığı altında bu kavramların kelâm ilmi ile olan ilişkileri ele alınmıştır. İkinci bölümde Allah'ın sıfatlarını konu alan İlâhiyyat bahisleri ile ilgilidir. Üçüncü bölüm peygamberlere îman'ın temel olarak işlendiği nübüvvet bahsine ayrılmıştır. Dördüncü bölümü ise sem`iyyat olarak isimlendirilen âhirete îman oluşturmuştur.
Kastallānī Muslih al-Dīn Mustafa b. Muhammad is one of Kalam scholars in Ottoman period. This study deals with his theological views through his Hāshiya alā Sharh al-Aqā’id. The introduction includes his biography. In the first section under the title of knowledge and existence, the concepts are discussed in relation with Islamic theology, while the second deals with the problems of God’s attributes in theology. The third section was committed to the basic faith in the prophets. The fourth and the last section is named sam’iyyāt which consisted of faith in the hereafter.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10736
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
264997.pdf1.32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons