Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10717
Title: Ses kayıtlarında manipülasyon varlığının tespit edilmesi
Other Titles: Detection of manipulation in recorded speech
Authors: Ertaş, Figen
Çöpoğlu, Sema
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: MFKK
Manipülasyon
Perde frekansı
Konuşma süresi
Cinsiyet değiştirme
Vektör nicemleme
Destek vektör makineleri
Praat
MFCC
Manipulation
Pitch frequency
Duration
Change gender
Vector quantization
Support vector machines
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çöpoğlu, S. (2013). Ses kayıtlarında manipülasyon varlığının tespit edilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Dünyada teknolojinin gelişmesi ile birlikte konuşmacı belirleme ve doğrulama giderek önem kazanmaktadır. Parmak izi ve retina taraması gibi kişiye özgü kimlik bilgisi taşıyan biometrik özelliklere teknolojinin gelişmesi ile ses de eklenmiştir. Ses örneğinden kişinin kimliğinin belirlenmesi güvenlik, telefon bankacılığı, sesli arama gibi alanların yanı sıra adli uygulamalarda da kullanılmaktadır. Adli vakalarda sesin sanılan konuşmacıya ait olup olmadığının belirlenmesinin yanısıra sesin orijinal mi yoksa dijital ortamda oynamalarla mı oluşturulduğunu bilmek de büyük önem arz etmektedir.Bu tezde, NIST2001 veritabanındaki 850 erkek ve 1188 bayan konuşmacının ses örneklerinin Praat yazılım programı yardımı ile perde frekansları konuşma süreleri belirlenen yüzdelerde değiştirilerek ve cinsiyet dönüştürülerek, orijinal ve manipüle edilmiş ses örneklerinin öznitelik vektörleri MFKK (Mel Frekanslı Kepstrum Katsayıları) yöntemiyle hesaplanmıştır. Elde edilen orijinal ve dijital olarak manipüle edilmiş seslerin MFKK öznitelik vektörleri VN (Vektör Nicemleme) ve DVM (Destek Vektör Makineleri) yöntemiyle sınıflandırılmış ve veri tabanındaki orijinal seslerle karşılaştırılarak sistemin değiştirilmiş ses örneklerini tespit edebilme başarısı sınanmıştır.
With the improvement of the technology in the world, the voice identity verification and speaker identification (or speaker recognition) is becoming increasingly important.Voice has also been added to the individual specific biometric features representing the identity of individuals such as commonly employed finger print and retina.Identification of speakers from their voice samples has recently found place particularly in security, telephone banking applications, voice dialing and legal cases. In legal cases, more important is to know voice belong to speaker or created in digital manipulation.In this thesis, pitch frequencies, duration and change gender of 850 male and 1188 female speakers voice samples which are in NIST2001 database have been chanced at particular percentages with software known as Praat. Then feature of original and manipulated voices were calculated by the method of MFCC (Mel Frequency Cepstral Coefficients) and classified by the method of VQ (Vector Quantization) and SVM (Support Vector Machines). The success of system has been tested to detect the manipulated sounds which are in database by comparing.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10717
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
329363.pdf2.77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons