Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10684
Title: Piezo meme üretimi dış yüzey taşlama prosesinde sıkma sistemi hatasının sistematik biçimde araştırılması ve takım maliyetinin düşürülmesi
Other Titles: Systematic investigation of tool failures in outer grinding process at piezo nozzle production and reduce tool cost
Authors: Uğuz, Agah
Uysaltürk, Şehnaz
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Altı sigma metodolojisi
Taşlama
Aşınma
Kırılma
Six sigma methodology
Grinding
Wear
Fracture
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uysaltürk, Ş. (2013). Piezo meme üretimi dış yüzey taşlama prosesinde sıkma sistemi hatasının sistematik biçimde araştırılması ve takım maliyetinin düşürülmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Her geçen yıl otomotiv endüstrisindeki rekabet artmaktadır. Bu nedenle üretim maliyetlerinin düşürülmesi firmaların sektördeki yerlerini korumalarında veya yükseltmelerinde yardımcı olur.Bosch Sanayi ve Ticaret A. Ş.'de Common Rail enjektör üretilmektedir. Dış yüzey taşlama işlemi enjektör parçalarından memenin üretim aşamalarından biridir. Süreçte kullanılan, iş parçasının sabitlenmesine yardımcı olan parça tutucu, üretim maliyeti açısından kritiktir. Bu nedenle parça tutucu ömrünün kısa olma sebeplerinin araştırılıp, maliyetlerin düşürülmesi diploma tezinin ana konusudur.Genel olarak taşlama, sert ve belirli bir geometriye sahip olmayan aşındırıcı tane yığının iş parçasından talaş kaldırması işlemidir. Süreçte kontrol edilemeyen ve kontrol edilebilen birçok parametre bulunmaktadır.Çalışmada iş parçasındaki, süreç parametrelerindeki ve parça tutucu geometrisindeki değişimlerin ömre etkisi farklı denemeler ile araştırılmıştır. Hasar analizi yöntemlerinden olan Abaqus yazılımı ile gerilme, taramalı elektron mikroskobu (TEM) ile kırık yüzey analizi yapılarak yaprak kırılmaları incelenmiştir. Simülasyon sonuçları deneysel olarak doğrulanmıştır.Çalışmada parça tutucu ömrünün kısa olmasının temelde dizayna bağlı olduğu fakat diğer küçük etkenlerin ömre etki eden parametreler olduğu, ayrıca kırık yüzey ve gerilme analizi sonuçlarına göre yaprak kırılmasının süreçten çok daha farklı bir boyutu olduğu çalışmanın sonucu olarak değerlendirilir. Bu konuda daha geniş bir çalışma yapılmalıdır.
Competition in the automotive industry is increasing with each passing year. Therefore, to reduce production costs helps companies protect or upgrades their place in the industry.Common Rail injector, produced at Bosch Sanayi ve Ticaret A. Ş. Outer surface grinding process is one of the stages of injector nozzle production. Tool, used in the process, help to be fixed work piece, is critical to the cost of production. Therefore, explored the reasons of short tool life and decrease the tool cost are subjects of this diploma thesis.In general, grinding is a machining process that the stack of hard and abrasive grain that does not have a specific geometry, remove chip from the work piece. There are several parameters that can be controlled and uncontrolled in the process.In this study, effects of differences of work pieces, process parameters and clamp geometry were investigated by different experiments. Abaqus software for stress analyzing, scanning electron microscopy (SEM) for fracture surface analyzing were examined the leaf breakage. Simulation results verified experimentally.In this study, short life of clamp is basically related with design but other small factors are parameters which effect the life of clamp and also according to the results of stress analysis and fracture surfaces of the leaves have different reason, are considered as result of the study.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10684
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
329393.pdf5.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons