Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10676
Title: Hypericum olympicum L. ve Hypericum adenotrichum Spach. türlerinin genotoksik/antigenotoksik etkilerinin kısa süreli in vitro test yöntemleri ile araştırılması
Other Titles: Investigation of the genotoxic/antigenotoxic effects of Hypericum olympicum L. and Hypericum adenotrichum Spach. species with short term in vitro test methods
Authors: Çelikler, Serap
Balıkçı, Necmiye
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Genel Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Hypericum adenotrichum
Hypericum olympicum
Kardeş kromatid değişimi
Mikronükleus
Kromozom aberasyonu
Komet
Genotoksik etki
Nükleer bölünme indeks
Proliferasyon indeksi
Sister chromatid exchange
Cromosome aberration
Micronucleus
Comet
Genotoxic effect
Nuclear division index
Proliferation index
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Balıkçı, N. (2013). Hypericum olympicum L. ve Hypericum adenotrichum Spach. türlerinin genotoksik/antigenotoksik etkilerinin kısa süreli in vitro test yöntemleri ile araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Hypericum adenotrichum Spach. ve Hypericum olympicum L. türlerinin genotoksik/antigenotoksik etkileri insan lenfosit kültürlerinde kısa süreli in vitro genotoksisite test yöntemleri ile belirlenmeye çalışıldı. Bu amaçla in vitro, Kromozom Aberasyonu (CA),Kardeş Kromatid Değişimi (SCE), Mikronükleus (MN) ve Komet Testleri gerçekleştirildi.Sonuç olarak, çalışmada Hypericum adenotrichum ve Hypericum olympicum türlerinin insan lenfosit kültürlerinde Kromozom Aberasyonu (KA), Kardeş Kromatid Değişimi (KKD), Mikronükleus (MN) ve Komet testlerinden elde verilere göre önemli genotoksik etkilerinin olabileceği belirlendi.
In this stduy, genotoxic/antigenotoxic effects of Hypericum adenotrichum Spach. and Hypericum olympicum L. species are investigated with in vitro test methods in human lymphocyte culture. For that purpose, in vitro Sister Chromatid Exchange and Micronucleus (MN) assays were performed.In conclusion, it has been suggested in this study that Hypericum adenotrichum and Hypericum olympicum extracts have induced sister chromatid exchanges, chromosome aberrration, micronucleus formation and DNA damage in human lymphocytes. So they may have significant genotoxic effects.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10676
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
329389.pdf2.34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons