Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10668
Title: Ulusal ve uluslararası yeşil bina sertifikasyonlarının enerji performansı açısından değerlendirilmesi
Other Titles: A comparative review of national and internatioal green building assessment schemes based on energy performance
Authors: Kılıç, Muhsin
Altun, Ayşe Fidan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Enerji verimliliği
Yeşil binalar
Sürdürülebilir tasarım
Green buildings
Sustainable design
Energy retrofitting
Issue Date: 8-Jan-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Altun, A. F. (2016). Ulusal ve uluslararası yeşil bina sertifikasyonlarının enerji performansı açısından değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde, fosil bazlı enerji kaynakları hızla tükenmekte olup, bu kaynakların salınımlarının sebep olduğu küresel ısınma ve çevresel kirlilik insanoğlunun en büyük problemleridir. Çevresel kirliliğin ve özellikle de sera gazı emisyonlarının 1/3 ünden fazlasının inşaat sektörü kaynaklı olması nedeniyle, dünya çapında inşaat sektörü, bu konudaki ilgili standartları kullanarak oluşturdukları çevre dostu çözümleri ön plana çıkartmaya başlamışlardır. Türkiye'deki ve dünyadaki yapıların büyük bir çoğunluğu, enerji verimliliği bilinci oluşmadan önce inşa edilmiştir. Bu sebeple, mevcut binalarda ciddi anlamda bir enerji tasarruf potansiyeli vardır. Bu çalışmada, yeşil bina sertifika sistemlerinden, uluslararası camiada en yaygın kullanılanlar, ABD'de oluşturulan "Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)", İngiltere'de oluşturulan "Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM)" ve Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) hazırlamış olduğu Ulusal Yeşil Bina Sertifikası özetlenmekte ve bu sistemlerin değerlendirme yöntemleri, içerikleri, performans kriterleri, enerji performans sınıflandırma ölçütleri açısından karşılaştırılmıştır. Ayrıca mevcut bir otel binası, Türk Standartları Enstitüsü Yeşil Bina Sertifikasyonu enerji verimliliği kriterlerine uygun olarak, maliyet etkin enerji verimli yenileme yoluyla yenilenerek enerji tasarrufu sağlanmış ve sera gazı salınımları azaltılmıştır.
Recent studies indicate that the demand for sustainable building facilities with minimal environmental impact is increasing. Rising energy costs and growing environmental concerns are the catalysts for such high demand. The environmental and human health benefits of sustainable buildings have been widely recognized. As a result, worldwide, individuals and organizations have responded to the increased demand for green buildings. Many countries and international organizations have initiated rating systems for sustainable construction. Currently, a number of different rating systems are used to rate the environmental performance of the buildings. These include but not limited to: United States's LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), United Kingdoms's BREEAM and Turkey's TSE. Among the buildings in any country, existing buildings are more energy inefficient than the new ones. As a result, building energy efficiency retrofit plays a crucial role in order to achieve sustainable building targets. The outcome of this paper is an objective comparison of national and international rating systems and asses a project which is energy efficiently retrofitted according to the criteria of TSE Green Building Certificate's Energy related credits. Results from the analysis prove that energy efficiency retrofit, helped to decrease in energy consumption of the building and eventually reduced operational expenditures and greenhouse gas emissions in a very short payback period.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10668
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
459180.pdf3.81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons