Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/10560
Başlık: Bağımsızlık sonrası Karadağ'da dış ödemeler bilançoları üzerine bir değerlendirme
Diğer Başlıklar: Evaluating the balance of payments of Montenegro after independence
Yazarlar: Aslanoğlu, Mehmet
Beckovic, Adnan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Ödemeler dengesi
İhracat
İthalat
Yabancı yatırımlar
Cari açık
GSYİH
Balance of payment
Export
Import
Foreign investment
Current account
GDP
Yayın Tarihi: 22-Eyl-2016
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Beckovic, A. (2016). Bağımsızlık sonrası Karadağ'da dış ödemeler bilançoları üzerine bir değerlendirme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Bu tez, 2006 yılında bağımsızlığına kavuşturan Karadağ'ın dış ödemeler bilançoları analiz edilmektedir. 3 bölümden oluşmaktadır. Birinici bölümde ödemeler dengesi kavramı, metodolojisi ve özelliklerine değinilmektedir.İkinci bölümde genel olarak Karadağ ekonomisinin durumu ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde bağımsızlığından bu yana Karadağ'ın ödemeler bilançoları incelenmektedir.
This thesis, which brought Montenegro to independence in 2006, the external balance of payments are analyzed.3 consists of two parts. In the first part of the concept of balance of payments, it is referred to the methodology and specifications. The state of the overall Montenegrin economy are discussed in the second section. Montenegro's balance of payments since independence in the third section examined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10560
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
445187.pdf4.27 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons