Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10560
Title: Bağımsızlık sonrası Karadağ'da dış ödemeler bilançoları üzerine bir değerlendirme
Other Titles: Evaluating the balance of payments of Montenegro after independence
Authors: Aslanoğlu, Mehmet
Beckovic, Adnan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Bilim Dalı.
Keywords: Ödemeler dengesi
İhracat
İthalat
Yabancı yatırımlar
Cari açık
GSYİH
Balance of payment
Export
Import
Foreign investment
Current account
GDP
Issue Date: 22-Sep-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Beckovic, A. (2016). Bağımsızlık sonrası Karadağ'da dış ödemeler bilançoları üzerine bir değerlendirme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu tez, 2006 yılında bağımsızlığına kavuşturan Karadağ'ın dış ödemeler bilançoları analiz edilmektedir. 3 bölümden oluşmaktadır. Birinici bölümde ödemeler dengesi kavramı, metodolojisi ve özelliklerine değinilmektedir.İkinci bölümde genel olarak Karadağ ekonomisinin durumu ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde bağımsızlığından bu yana Karadağ'ın ödemeler bilançoları incelenmektedir.
This thesis, which brought Montenegro to independence in 2006, the external balance of payments are analyzed.3 consists of two parts. In the first part of the concept of balance of payments, it is referred to the methodology and specifications. The state of the overall Montenegrin economy are discussed in the second section. Montenegro's balance of payments since independence in the third section examined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10560
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
445187.pdf4.27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons