Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10558
Title: Türkiye'nin Ortadoğu ile ilişkilerinin ekonomi politik analizi
Other Titles: The political economic analysis of Turkey's relations with the Middle East
Authors: Arı, Tayyar
Sarıaslan, Fatma Kurt
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı/Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı.
Keywords: Ortadoğu
Uluslararası ekonomi politik
Türk dış politikası
Karşılıklı bağımlılık
Middle East
International political economy
Turkish foreign policy
Interdependence
Issue Date: 14-Jul-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sarıaslan, F. K. (2016). Türkiye'nin Ortadoğu ile ilişkilerinin ekonomi politik analizi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Siyaset ve ekonomi arasındaki ince çizginin giderek belirsizleştiği günümüz küresel dünyasında, Türkiye'nin Ortadoğu bölgesindeki ülkelerle ilişkilerini salt siyasi çözümlemeler üzerinden incelemek yetersiz kalmaktadır. Bu türden bir tek boyutluluk tehlikesi, aynı zamanda sadece ekonomik ilişkiler çerçevesinde yapılan analizler için de geçerli olabilmektedir. Bu çalışmada, Türkiye'nin 2000'li yıllarla birlikte Ortadoğu'ya yönelik dış politikasının dinamik karakteri, uluslararası ekonomi politik perspektifiyle analiz edilmektedir. Türkiye ve Ortadoğu ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliğinin siyasal alana etkileri ve bu ülkeler arasındaki siyasi yakınlaşmanın ekonomik alana etkilerinin ekonomi-politik mekanizmalar ve aynı zamanda ekonomik veriler çerçevesinde analizinin yapıldığı çalışma bu yönüyle bütüncül bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır.
In our modern globalizing world, where the thin line between politics and economy gets ambiguous, it is insufficient to analyze Turkey's relations with the countries in the Middle East Region only based on political resolutions. A risk of such a kind of unidimensionality may also be valid for the analysis conducted only in the frame of economic affairs. In this study, the dynamic character of Turkey's foreign policy, oriented towards Middle East beginning from 2000s, is analyzed with the perspective of international political economy. This study, in which the analysis is made upon the effects of economic cooperation between Turkey and the Middle East countries on politics, and the effects of political intimacy between these countries on economy through the political economy mechanisms and economic datum as well, aims to present a comprehensive framework.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10558
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
445185.pdf8.75 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons