Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10557
Title: Gerschenkron'un yaklaşımında geç endüstrileşen ülkelerde devlet politikalarının rolü
Other Titles: The role of state policies in late industrialized countries in the perspective of Gerschenkron
Authors: Aslanoğlu, Mehmet
Polat, Ayda
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
Keywords: Geç endüstrileşme
Vergileme
Demiryolu politikaları
Alexander Gerschenkron
Gümrük tarife politikası
Ağır endüstri
Altın standardı
Late industrialization
Taxation
Railway policies
Tariff policies
Heavy industry
Gold standard
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Polat, A. (2016). Gerschenkron'un yaklaşımında geç endüstrileşen ülkelerde devlet politikalarının rolü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, endüstri devrimine geç giren ülkelerin endüstrileşmelerinin ardındaki dinamikleri Alexander Gerschenkron'un geliştirdiği teorik çerçeve açısından irdelemektedir. Endüstrileşme için gerekli ön koşulların olmadığı bu ülkelerde bu koşulların yerine ikame edici ögeler geçmektedir. Devletin ikame edici kurum olarak ortaya çıktığı özellikle çok geri kalmış ülkelerde, devletin izlediği bilinçli politikaların ve yarattığı sistematik unsurların endüstrileşme süreci üzerindeki etkileri farklı ülkeler bağlamında değerlendirilmektedir. Bununla birlikte bu çalışmada devletin izlediği politikalara rağmen endüstriyel sıçramayı gerçekleştirememiş ekonomilerden de bahsedilmektedir.
This study examines the dynamics of the industrialization in the late industrialized countries in terms of the theoretical framework which developed by Alexander Gerschenkron. Accordingly in these countries, the policies of government effectively substituted for the lacking prerequisites of modern industrialization. In this study, the effects on the industrialization of the systematic factors caused by state policies is assessed in the context of different countries. In this study, the countries which failed to realize their industrial spurt is also mentioned.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10557
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
445184.pdf1.93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons