Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10520
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorOruçoğlu, İlhami-
dc.contributor.authorIsmayilov, Elnur-
dc.date.accessioned2020-05-02T04:02:00Z-
dc.date.available2020-05-02T04:02:00Z-
dc.date.issued2016-07-12-
dc.identifier.citationIsmayilov, E. (2016). XIV-XVI. yüzyıllarda Şirvanşahlar Devleti (Derbendîler Hânedânı). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/10520-
dc.description.abstractVI. yüzyılın başlarında Azerbaycan'ın kuzey toprakları Sâsânîler tarafından işgal edilmiştir. Sâsânîler, Azerbaycan'ın bir parçası olan Şirvan toprağında, "Şirvanşah" unvanlı hâkimlerin yönettiği yeni bir devlet kurdular. Şirvan, Halife Ömer bin Hattab'in, zamanında fethedilmiştir. Bundan sonra Şirvanşahlar devleti, Halifeye bağlı bağımsız bir devlet olmuştur. Azerbaycan valisi Yezid bin Mezyed'le birlikte Arap Rabia kabilesinin Şeybaniler kolundan Mezyediler sülalesi hâkim konuma geldi. XI. yüzyıldan sonra Mezyedi Şirvan şahları, Arap kimliklerinden vazgeçip "Kisra" adını alarak Sâsânî soyundan geldikleri iddiasıyla ortaya çıkmışlardır. Bu nedenle XI. yüzyıldan itibaren Şirvanşahlar hanedanı Kesranîler olarak anılmaya başlamıştır. XIV. yüzyıldan sonra ise Şirvanşahlar devletini "Derbendi" adıyla aynı sülalenin başka bir kolu idare etmeğe başladı. 1500'de Şah I. İsmail'in Şirvanşahlar devletini yenmesiyle Savefilere bağımlı hale geldi. 1539'da Şirvanşahlar devleti sona erdi.tr_TR
dc.description.abstractShirvanshahs in XIV-XVI. Centuries (House of Derbent) At the beggining of VI. century, northern territory of Azerbaijan was occupied by Sasanian Empire. Sasanians formed a new goverment presided over by a governer titled as "Shirvanshah" in Shirvan region of Azerbaijan. After having been conquered by Muslims in the time of Caliph Omar b. al-Hattab, Shirvansahs state became an independent state connected to the Caliph. In the time of governor Yazid bin Mazyad, Mazyad family, which is from Shaybani branch of Arab Rabia tribe, came to the dominant position. In XI. century, Shirvanshahs of Mazyad family, to forgo their Arab identity, emerged allegedly descended from the Sasanians, by taking the name "kasranids". In XIV. century, Shirvanshah state started to rule by another branch of the same famiy called "Darbandids". In 1500, after Shah Ismail defeated Shirvanshahs, became dependent to Safavid State. Shirvanshah dynasty came to an end in 1539.en_US
dc.format.extentXII, 134 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAzerbaycantr_TR
dc.subjectŞirvanşahlartr_TR
dc.subjectDerbendîlertr_TR
dc.subjectArrantr_TR
dc.subjectKafkasyatr_TR
dc.subjectAzerbaijanen_US
dc.subjectShirvanshahsen_US
dc.subjectDarbandidsen_US
dc.subjectArranen_US
dc.subjectCaucasusen_US
dc.titleXIV-XVI. yüzyıllarda Şirvanşahlar Devleti (Derbendîler Hânedânı)tr_TR
dc.title.alternativeShirvanshahs in XIV-XVI. centuries (House of Derbent)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
445176.pdf3.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons