Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10423
Title: Bazı bitkisel toz ürünlerde olası enterobacterıal mikroorganizmaların kalite kontrol laboratuvarlarında izlenmesi ve sayımı
Other Titles: Qualification and quantification of probable enterobacterial mikroorganism in some botanical powders in quality control laboratory
Authors: Ergül, C. Cem
Şen, Deniz Özel
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Enterobakteriyal mikroorganizma
Enterobakteriyal sayım
Bitkisel toz ürünler
3M Petrifilm
United States of Pharmacopeia
Enterobacterial microorganism
Enterobacterial count
Powdered plant material
Issue Date: 3-May-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şen, D. Ö. (2010). Bazı bitkisel toz ürünlerde olası enterobacterial mikroorganizmaların kalite kontrol laboratuvarlarında izlenmesi ve sayımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Ocak 2009 - Şubat 2010 tarihleri arasında kalite kontrolü gerçekleştirilmek üzere kalite kontrol laboratuarlarına teslim edilen materyaller arasından temin edilen 4000 bitkisel (kök, gövde, kabuk, yaprak, meyve ve tohum) toz ürün Enterobakteriyal mikroorganizma yükleri açısından 3M yöntemi ile incelenmiş Enterobakteriyal açıdan pozitif tespit edilen 121 örnek ve Enterobakteriyal yük taşıması beklenen ürünler arasından rastgele seçilen 40 tanesi United States of Pharmacopeia (USP) standartlarına uygun olarak incelemeye alınmıştır. USP yöntemi ile incelenen örneklerin 11 tanesi (%18,18) ham madde, 15 tanesi (%37,5) toz ürün, 8 tanesi (%20) toz ekstrakt ve 6 tanesi (%15) saf toz üründür. USP metodu ile incelenen ham maddelerin %36,36'sı <10 EMS, %18,18'i 100< <1000 EMS ve %45,45'i >1000 EMS; toz ürünlerin %33,33'ü <10 EMS, %33.33'ü 10< <100 EMS, % 6,67'si 100< <1000 EMS ve %45,45'i >1000 EMS; toz ektraktların %62,50'sı <10 EMS, % 25'i 100< <1000 EMS ve %12,50'sı >1000 EMS; saf tozların ise %33,33'ü <10 EMS, %16,67'si 10< <100 EMS, % 16,67'si 100< <1000 EMS ve %33,33'ü >1000 EMS olarak tespit edilmiştir.İncelenen örneklerin USP yöntemi ve 3M Petrifilm yöntemi ile elde edilen sonuçları arasında yüksek bir korelasyon tespit edilmiştir. Son yıllarda gıda ve ilaç sanayiinde daha yaygın bir şekilde kullanılır hale gelen 3M Petrifilm yöntemine karşın bazı üreticiler USP metodunun daha güvenilir olduğuna inanmakta diğer bazıları ise bu iki yöntemi kombine ederek daha etkin ve hızlı sonuçlar elde etmeyi hedeflemektedirler.
Powdered plant materials (root, bark, seeds and flowers) submitted to Quality Control Laboratories between January 2009 and February 2010 has been screened for Enterobacterial microorganism by 3M Petrilims Method. 121 out of 4000 materials have been detected as Enterobacterial positive and 40 of those selected randomly and screened according to United States of Pharmacopeia (USP). These 40 samples include 11 Raw Materials (18.18%), 15 Powders (37.50%), 8 Powder Extract (20.00%) and 6 Pure Powders (20.00%). According to USP Method results found as <10 MPN for 36.36%, 100< <1000 MPN for 18.18% and >1000 MPN for 45.45% of raw materials; <10 MPN for 33.33%, 10< <100 MPN for 33.33%, 100< <1000 MPN for 6.67% and >1000 MPN for 45.45% of Powders; <10 MPN for 62.50%, 100< <1000 MPN for 25.00% and >1000 MPN for 12.50% of Powder Extracts; <10 MPN for 33.33%, 10< <100 MPN for 16.67%, 100< <1000 MPN for 16,67% and >1000 MPN for 33.33% of Pure Powders.These study shows that there is a high correlation between 3M Petrifim and USP methods in terms of Enterobacterial Count of powdered plant materials. Althought 3M Petrifilm method becomes more common in food and pharmaceutical industries, some part of these endustries still believe that USP Method is more reliable than 3M Petrifilm method.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10423
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
259691.pdf16.76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons