Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10394
Title: Gürcistan krizi bağlamında Rusya Federasyonu dış politikasının analizi
Other Titles: Analysis of Russian Federation foreign policy in the context of the Georgia crisis
Authors: Kaya, Sezgin
Halhallı, Yusuf
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı/Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı.
Keywords: Carl Schmitt
Gürcistan
Katechon
Nomos
Rusya Federasyonu
Georgia
Russian Federation
Issue Date: 4-Dec-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Halhallı, Y. (2017). Gürcistan krizi bağlamında Rusya Federasyonu dış politikasının analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Çalışmada; Rusya Federasyonu'nun Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağıldıktan sonra 2008 yılına kadar izlediği dış politika ve sonrasındaki değişmeler Carl Schmitt'in siyaset felsefesi ve dost-düşman belirlenimi çerçevesinde analiz edilmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde Carl Schmitt'in politik düşüncesi incelenmiştir. İkinci bölümde Schmitt'in görüşlerinin Rusya'daki yansımaları ve etkileri aktarılmıştır. Rusya'nın iç ve dış politikasındaki eylemleri Schmitt'in fikirleri vasıtasıyla analiz edilmiştir. Son bölümde Rusya'nın dış politikasında bir kırılma olarak beliren Gürcistan müdahalesi ve bu müdahaleye yol açan süreç incelenmiştir. Carl Schmitt'in politik düşüncesinin Rusya Federasyonu'nun gerek iç gerekse dış politikasındaki etkileri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak Rusya'nın dış politikasının Schmittyen bir okuması yapılarak politik hareketlerinin öngörülebilirliği sağlanmaya çalışılmıştır.asının analizi
TOPIC: This paper aims to analyze Russian Federation's domestic and foreign policies from collapse of Soviet Union to 2008 in Carl Schmitt's political philosophy context. THESIS: More precisely, Carl Schmitt's a friend-foe concepts has a great influence on Russian Federation's policies. Author offers to show that influence by analyzing of different cases. STRUCTURE: This paper can be divided into three sections. In the first section, we find a brief overview and analyze of Schmitt's political philosophy. In the second section, we find an assumption: Schmitt has a great influence on Russian politics and we find an analyze of this influence in detailed. Finally, in third section, we find an another asumption Georgia case can be defined as a turning point at Russian Foreign Policy, and we find all process in detailed. Ergo, this paper aims to show Schmitt influence on Russian domestic and foreign policy. Authors' another assumption is that if we understand this influence in detailed, we can also make a predictions about Russia's political actions succesfully.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10394
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
484174.pdf2.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons