Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10346
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorİşyar, Ömer Göksel-
dc.contributor.authorAkpınar, Burcu Güçlü-
dc.date.accessioned2020-04-06T11:00:44Z-
dc.date.available2020-04-06T11:00:44Z-
dc.date.issued2019-01-14-
dc.identifier.citationAkpınar, B. G. (2019). Postmodern siyasi söylemler çerçevesinde 1990 sonrası Gürcistan-Rusya ilişkilerinin analizi. Yayınlanmamış doktora tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/10346-
dc.description.abstractBu tez postmodern siyasi söylemler çerçevesinde Gürcistan'ın Rusya ile olan ilişkilerini ele almaktadır. Çalışmada postmodern/post-yapısalcı görüşe bağlı kalınmıştır. Bu yaklaşım içerisinde tez konusuna en uygun görülen metodolojik çerçeve ise Michel Foucault'nun sorunsallaştırma, nesneleştirme ve özneleştirme perspektifidir. Bu yöntem esas alınarak Gürcistan'ın iç ve dış politik durumu incelenmiştir. İlk olarak Gürcistan'ın iç ve dış politikası sorunsallaştırılmış ve Gürcistan'ın iç siyasetinde uyguladığı nesneleştirme pratiklerinin dış siyasetine nasıl yön verdiği ele alınmıştır. Bunun yanı sıra Gürcistan'ın farklı iki bilgi/iktidar ekseninde bir bilgi nesnesi haline dönüştüğüne de değinilmiş, bu durumun özneleşme süreçleri üzerinde yarattığı etki tartışılmıştır. Sonuç olarak Gürcistan-Rusya ilişkileri sorunsallaştırılmış, daha sonra nesneleştirme ve özneleştirme pratikleri üzerinden analiz edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThis thesis deals with the relations between Georgia and Russia within the framework of postmodern political discourses after the period of 1990. The postmodern approach was adhered to in the study. In this approach the most appropriate methodological framework for the thesis is; Michel Foucault's perspective of problematization, objectification and subjectivity. Based on this methodology, the internal and external political situation of Georgia has been examined. Fists of all, the internal and external political situation of Georgia have been problematized and then how objectification practices in Georgia's internal politics directed foreign policy have been discussed. Besides, it has been mentioned that Georgia has become an information object on two different axes of knowlege/power and the effect of this situation on the process of subjectivity has been argued. As a result, the relations between Georgia and Russia were problematized and then analyzed through objectification and subjectification practices.en_US
dc.format.extentXV, 293 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectPostmodern siyasettr_TR
dc.subjectMichel Foucaulttr_TR
dc.subjectNesneleştirme-özneleştirme pratikleritr_TR
dc.subjectGürcistantr_TR
dc.subjectRusyatr_TR
dc.subjectPostmodern politicsen_US
dc.subjectMichel Foucaulttr_TR
dc.subjectObjectification-subjectivation practicesen_US
dc.subjectGeorgiaen_US
dc.subjectRussiaen_US
dc.titlePostmodern siyasi söylemler çerçevesinde 1990 sonrası Gürcistan-Rusya ilişkilerinin analizitr_TR
dc.title.alternativeThe analysis of Georgian-Russian relations after the period of 1990 within the framework of postmodern political discoursesen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı/Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
534020.pdf7.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons