Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10121
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSincik, Mehmet-
dc.contributor.authorDemir, Emir-
dc.date.accessioned2020-03-17T05:35:36Z-
dc.date.available2020-03-17T05:35:36Z-
dc.date.issued2016-09-07-
dc.identifier.citationDemir, E. (2016). İleri generasyon soya hatlarının erkencilik, verim ve bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilinleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/10121-
dc.description.abstractBu araştırma, ileri generasyon soya hatlarının erkencilik, verim ve bazı kalite özelliklerini belirlemek amacıyla 2014 ve 2015 yılında Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi deneme tarlalarında yürütülmüştür. Araştırmada bitki materyali olarak Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen F9 kademesindeki 11 adet ileri kademedeki soya hattı ile şahit olarak 4 farklı soya çeşidi (Arısoy, Ataem-7, Bravo, Nova) kullanılmıştır. Tarla denemeleri dört tekerrürlü tesadüf blokları deneme desenine göre yürütülmüştür. 2014 ve 2015 yıllarında 2 yıl süre ile yürütülen bu araştırma sonucunda; soyada çeşit seçimini en fazla etkileyen erkencilik, verim ve kalite gibi özellikler bakımından Arısoy çeşidi ile BDUS-01 ve BDUS-04 hatları en iyi sonuçları vermiştir.tr_TR
dc.description.abstractThis research was conducted to determine earliness, seed yield and some quality characteristics of advanced generation soybean lines in The Agricultural Research and Application Center of Uludag University Faculty of Agriculture, Bursa, Tukey in 2014 and 2015 growing years. In this study, 11 advanced generation (F9) soybean lines improved by Karadeniz Agricultural Research Institute, Batı Akdeniz Agricultural Research Institute and Bahri Dagdas International Agricultural Research Institute and 4 standard varieties (Arısoy, Ataem-7, Bravo, Nova) were used as plant materials. Field trials were conducted in a randomized complete block design with four replications. As a results of this research, Arısoy soybean variety and BDUS-01 and BDUS-04 experimental lines provided the best results in earliness, seed yield and quality.en_US
dc.format.extentVIII, 59 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectErkenciliktr_TR
dc.subjectKalitetr_TR
dc.subjectSoyatr_TR
dc.subjectVerimtr_TR
dc.subjectVerim komponentleritr_TR
dc.subjectEarlinessen_US
dc.subjectQualityen_US
dc.subjectSoybeanen_US
dc.subjectYielden_US
dc.subjectYield componentsen_US
dc.titleİleri generasyon soya hatlarının erkencilik, verim ve bazı kalite özelliklerinin belirlenmesitr_TR
dc.title.alternativeDetermination of earliness, yield and some quality characteristics of advanced soybean linesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
456430.pdf2.36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons