Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10099
Title: Aç-kapa solenoid valf kumandalı elektropnömatik fren valfinin modellenmesi ve analizi
Other Titles: Modeling and analysis of electropneumatic brake valve controlled with on-off solenoid valve
Authors: Topçu, Elif Erzan
Bali, Ersel
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Fren sistemi
Elektropnömatik fren valfi
Solenoid valf
Röle valfi
Darbe genişlik modülasyonu
Brake system
Electropneumatic brake valve
Solenoid valve
Relay valve
Pulse width modulation
Issue Date: 25-Dec-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bali, E. (2017). Aç-kapa solenoid valf kumandalı elektropnömatik fren valfinin modellenmesi ve analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tez çalışmasında ağır taşıtların fren sistemlerinde kullanılan elektropnömatik fren valfinin solenoid valf ve röle valfi kısmının benzetimi yapılmıştır. Solenoid valf kısmında kullanılan oransal solenoid yerine aç-kapa tipi solenoid tasarlanarak Darbe Genişlik Modülasyonu tekniği ile oransal çalıştırılıp çalıştırılamayacağı teorik olarak incelenmiştir. Çalışmanın ilk aşamasında aç-kapa tipi solenoid valfin statik ve dinamik karakteristikleri ANSYS/Maxwell sonlu elemanlar programı kullanılarak elde edilmiştir. Burada elde edilen statik karakteristik sonuçlarından matris formundaki Look-up tabloları oluşturulmuştur. Bu tablolar MATLAB/Simulink programında oluşturulan solenoid valf modeline dahil edilmiştir. Her iki programdan elde edilen dinamik karakteristik sonuçları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Sonuçların birbirleriyle uyumlu olduğu görüldükten sonra çalışmanın ikinci aşamasına geçilmiştir. Bu aşamada röle valfinin MATLAB/Simulink modeli solenoid valfin modeline dahil edilerek tüm sistemin matematiksel modeli kurulmuş ve elektropnömatik fren valf sisteminin basamak giriş ve DGM karakteristikleri incelenmiştir. Elde edilen teorik sonuçlardan aç-kapa tipi solenoid valf kullanılarak DGM tekniği ile sürülen elektropnömatik fren valfinin belirtilen çalışma koşulları altında oransal çalışma şartlarını sağladığı görülmüştür.
In this thesis, solenoid valve and relay valve part of electropneumatic brake valve used in brake systems of heavy vehicles have been simulated. On-off type solenoid has been designed in place of proportional solenoid used in solenoid valve part and it has been theoretically investigated if it can be operated proportionally with Pulse Width Modulation technique. In the first phase of the study, static and dynamic characteristics of on-off type solenoid valve have been obtained by using ANSYS/Maxwell finite element program. Look-up tables in the form of matrix have been set off from the static characteristics obtained here. These tables have been integrated to solenoid valve model created in MATLAB/Simulink program. The dynamic characteristic results obtained from both programs have been analyzed comparatively. After it has been shown that the results are compatible with each other, the second phase of the study has been passed. In this phase, the mathematical model of the whole system has been established by integrating relay valve MATLAB/Simulink model to solenoid valve model and step input and DGM characteristics of electropneumatic brake valve system have been analyzed. From the theoretical results obtained, it has been shown that electropneumatic brake valve driven with DGM technique by using on-off type solenoid valve has provided proportional operating conditions under specified operating conditions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10099
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
496111.pdf2.29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons