Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10053
Title: Türkiye'de Marksist sol milliyetçilik ve popülizm: Attilâ İlhan
Other Titles: Marxist left nationalism and populism in Turkey: Attilâ İlhan
Authors: Serdar, Sertaç
Karsan, Gökhan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı.
Keywords: Kemalizm
Milliyetçilik
Popülizm
Attilâ İlhan
Kemalism
Nationalism
Populism
Issue Date: 18-Feb-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karsan, G. (2011). Türkiye'de Marksist sol milliyetçilik ve popülizm: Attilâ İlhan. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın konusu Türkiye'de Marksist sol hareketin 1960'lı yıllardaki yükselişinin 1940'lı yıllara tarihlenebilecek zemini üzerinedir. Çalışmanın amacı Marksist Komünizmin 40'lı yıllarda başlayan hareketlenmesini, cephe programını, merkeze taşıyarak anlama gayretidir. Bu çalışmada savunulmaktadır ki, cephe programı iki bakımdan önemi haizdir. Birincisi marksizmin temel önermesinin hareket noktaları olan sınıf, sınıfsal çatışma, sınıf mücadelesi gibi merkezi kategorilerinden kısmen bir kaçışı temsil etmektedir. Bu kaçış, Marksist aktivist ve ideologların ufuklarını çok daha geniş bir kitleye, `halk'a çevirmiştir. İkinci olarak cephe programı dışlanmış bir dışarı karşısında ona muhalif bütün talepleri bir eşdeğerlik zincirinde birleştirme gayretidir. Bu gayret, bu çalışma boyunca sosyal bilimlerdeki yaygın kullanımından biraz daha farklı bir anlama gelecek şekilde bir isimle karşılanmıştır: Popülizm. Post Marksist tezlerden özellikle Ernesto Laclau tarafından geliştirilmiş bir kavram matrisinden yararlanarak bu çalışma boyunca Marksizm-Kemalizm ilişkisinin niteliği kavranmaya çalışılmıştır.
The subject of this study is about ground based on the 1940s of the rise of Turkish Marxist movement in the years of 1960s. With this study, we tried to understand the Marxist movement, front-line motion, started in 40s. This study is suggesting that the front-line program is having two important respects. The first, basic premise of Marxism as the starting point the class, class conflict, class struggle as part of the central category, it represent an escape. This escape, Marxist activists and ideologues have their horizons turned into a much wider audience, to the people. Secondly, front-line program is combining effort against `excluded outside all the opposition demands in a chain of equivalence. This effort was met with a name but not common meaning in the social science: Populism. From Post Marksist theses, in particular, benefit from the concept developed by Ernesto Laclau, during this study we tried to understand the nature of the relationship between Marxism and Kemalism.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10053
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
312286.pdf3.38 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons