Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9990
Title: İpek mamulde plazma ve ozon uygulaması sonrası uygulanacak antibakteriyal apre işlemlerindeki etkinliğin araştırılması
Other Titles: A research on the effectiveness of plasma and ozone gas treatments on the antibacterial properties of silk fabrics
Authors: Kut, Dilek Toprakkaya
Balcı, Nurşah
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: İpek
O2 plazma
Ozon
Antibakteriyal ve antifungal madde
İpek boyama
Silk
O2 plasma
Ozone
Antibacterial- antifungal chemicals
Dyeing of silk
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Balcı, N. (2012). İpek mamulde plazma ve ozon uygulaması sonrası uygulanacak antibakteriyal apre işlemlerindeki etkinliğin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüzün en değerli hammaddelerinden biri sayılan ipek, tuşesi ve estetik görünümü sayesinde pek çok farklı alanda kullanım olanağı bulmuştur.Bu araştırmada, ipek kumaşın kullanıldığı önemli bir alan olan iç giyimde fonksiyonellik katmak amacıyla antibakteriyal ve antifungal etki sağlamaya yönelik gerekli madde miktarının azaltılmasına yönelik çalışma yapılmıştır. Bu etkinin sağlanmasına yönelik olarak konvansiyonel antibakteriyal apre işlemi dışında, plazma aplikasyonu ile yüzey modifikasyonu, ozon ile işlem ve kombine işlemler uygulanarak elde edilen etkiler değerlendirilmiştir.Yapılan yüksek lisans tez çalışması 110M367 numaralı "Oksijen Plazma ve Ozon Gazı Uygulaması Sonrası İpek Kumaşta Antibakteiyal, Antifungal Etkinin Sağlanmasında Gerekli Madde Miktarının Azaltılması" konulu TÜBİTAK- 1002- Hızlı Destek Projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.
One of the most valuable raw materials of silk fabric, have lots of using places because of its beautiful handle and appereance.This worked is based on reducing of antibacterial and antifungal chemicals by O2 and ozone- gas treatments on silk fabric.At this study, aim of adding functionality of silk fabric, has been worked as reducing of chemicals for antibacterial and antifungal specialities.This master work is based on 110M367 TÜBİTAK research project titled After Oxygen Plasma and Ozone- Gas Treatment Of Silk Fabrics, Reducing Required Chemicals For Antibacterial and Antifungal Properties
URI: http://hdl.handle.net/11452/9990
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
329355.pdf3.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons