Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9946
Title: Taramalı elektron mikroskobu ile kriminolojik saç analizi
Other Titles: Criminological hair analysis using scanning electron microscope
Authors: Kaynak, Zeki Gökay
Karaduman, Bahadır
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kriminalistik Anabilim Dalı.
Keywords: Taramalı elektron mikroskobu
SEM
EDX
Saç
Kriminoloji
Scanning electron microscope
Hair
Criminology
Issue Date: 15-Dec-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karaduman, B. (2017). Taramalı elektron mikroskobu ile kriminolojik saç analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Adli bilimlerde, suçluyu tespit edebilmek için olay yerinden ve şüphelilerden toplanan bulgular aracılığıyla birçok delile ulaşılır. Edmond Locard'ın ''Her temas bir iz bırakır.'' prensibinden hareketle olay yerinden alınan her örnek önem taşımaktadır. Olay yeri ve şüphelilerden kolaylıkla elde edilebilecek biyolojik örneklerden biri saçtır. Saç; kişiden kişiye farklılık gösterebilen, mikroskobik incelemelerle ayırt edilebilen bir örnektir. Bu nedenle kriminolojide önemli bir yer tutar. Saç; kütikül, korteks ve medula olmak üzere üç temel kısımdan oluşur. Saç örneğinden, Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) kullanılarak yüksek büyütme değerlerinde görüntü alınabilir ve element analizi yapılabilir. Bu araştırmada, SEM yardımıyla farklı kişilerden alınan farklı saç örneklerinin enine kesit görüntüleri ayrıntılı olarak incelenmiştir. Saçın dıştaki tabakası olan kütikül üzerinde boyalı ve boyasız saç örnekleri için Enerji Dağılımlı X-ışınları Spektroskopisi (EDX) analizi yapılarak element oranlarının değişimi gözlenmiştir ve kütikül yüzeyinden alınan SEM görüntüleri karşılaştırılmıştır.
In forensic science, several evidences can be reached through findings which are collected from the crime scene and suspects in order to identify criminal. Edmond Locard's the basic principle is ''Every contact leaves a trace.'' Based on this principle, every finding from the crime scene is significant. Hair is one of the biological findings that can be obtained easily from the crime scene and suspects. Hair is a sample which can vary from person to person, that can be distinguished by microscopic examination, therefore hair sample is a significant finding as criminological. Hair consists of three basic parts: cuticle, cortex and medulla. Microscope images which have high magnification scales can be taken using Scanning Electron Microscope (SEM) and elementary analysis can be performed on hair samples. In this research, cross section images of varied hair samples from different people were examined in detail by SEM. Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDX) analysis was performed on the cuticle for unpainted and painted hair samples. In this way, variation of the element proportions were observed. SEM images which are taken from the cuticle surface were compared.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9946
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
496107.pdf23.71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons